ČSN ISO 14020 (010920) Zrušená norma

Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní zásady pro vývoj a používání environmentálních značek a prohlášení. Záměrem je, aby ostatní příslušné normy řady norem ISO 14020 byly používány ve shodě s touto mezinárodní normou. Tam, kde ostatní mezinárodní normy uvádějí konkrétnější požadavky než ISO 14020, mají takové konkrétnější požadavky přednost. Tato mezinárodní norma není určena k použití jako specifikace pro certifikaci a pro registraci.
POZNÁMKA - Záměrem je, aby se ostatní mezinárodní normy této řady norem shodovaly se zásadami zakotvenými v této mezinárodní normě. Ostatními normami řady norem ISO 14020 jsou v současnosti ISO 14021, ISO 14024 a ISO 14025 (viz literatura).

Označení ČSN ISO 14020 (010920)
Katalogové číslo 56601
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1999
Datum účinnosti 1. 10. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963566016
Norma byla zrušena k 1. 9. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 14020 (010920)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 14 020
  • ČSN ISO 14020:1999
  • ČSN ISO 14 020:1999
foo