ČSN (normy i změny) z května 1992

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 7005 (227005) - květen 1992

Tvářecí nástroje. Protlačování ocelí za studena. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 2374 (270011) - květen 1992

Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy

125 Kč

ČSN ISO 4190-6 (274310) - květen 1992

Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr

190 Kč

ČSN 27 7013 (277013) - květen 1992

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

262 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 1140 (381140) - květen 1992

Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 3405 (423405) - květen 1992

Nikl tvářený 42 3405 Ni 99,6

125 Kč

ČSN 42 3528 (423528) - květen 1992

Slitina niklu na odlitky 42 3528 NiCr18Fe15W2Mo2Ti1Al0,5

65 Kč

ČSN 42 3558 (423558) - květen 1992

Slitina zinku na odlitky 42 3558 ZnAl

65 Kč

ČSN 42 3560 (423560) - květen 1992

Slitina zinku na odlitky 42 3560 ZnAl4Cu1

65 Kč

ČSN 42 3562 (423562) - květen 1992

Slitina zinku na odlitky 42 3562 ZnAlCu3

65 Kč

ČSN 42 4911 (424911) - květen 1992

Slitina hořčíku na odlitky 42 4911 MgAl

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0002 (490002) - květen 1992

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

699 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0513 (770513) - květen 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Odolnost proti nárazu a proti rázu při volném pádu. Metody zkoušení

125 Kč