ČSN 75 6402 (756402) Zrušená norma

Malé čistírny odpadních vod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých čistíren odpadních vod (dále jen čistíren) s kapacitou do 100 m3 za den z jednotlivých objektů nebo jejich skupin: neplatí pro čistírny odpadních vod městských, průmyslových a odpadních vod s mimořádným znečištěním (viz ČSN 73 6707). Jsou normalizovány všeobecné požadavky (v nich v tab. 1 účinnost jednotlivých objektů čistírny), dále požadavky na podklady pro návrh čistírny, požadavky na vlastní návrh a ve zvláštní kapitole údaje o bezpečnosti a hygieně práce (4 články) a podmínky pro provoz čistírny (3 články). Normalizované požadavky jsou stanoveny v obecné poloze, v mnoha případech odkazem na jiné technické normy. V Dodatku je soubor platných vodohospodářských a hygienických předpisů. ČSN 75 6402 byla vydána v květnu 1992. Nahradila ČSN 73 6708 - Domovní čistírny odpadních vod z 2.3.1978.

Označení ČSN 75 6402 (756402)
Katalogové číslo 31260
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963312606
Norma byla zrušena k 1. 3. 1998
a nahrazena ČSN 75 6402 (756402)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 64 02
  • ČSN 756402
  • ČSN 75 64 02 : 1992
  • ČSN 756402:1992
  • ČSN 75 6402:1992