Třída 7564 - Kanalizace. Čištění odpadních vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 6401 (756401) - říjen 2014 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

440 Kč

ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

350 Kč

ČSN EN 12255-1 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

340 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - prosinec 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - leden 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje

230 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - srpen 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

230 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - únor 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

340 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - říjen 2023

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - květen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

340 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - prosinec 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

230 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - březen 2022 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

340 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

Norma bude zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - květen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - říjen 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

340 Kč

ČSN EN 12255-5 (756403) - červenec 2000

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

190 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - říjen 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12255-7 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory

230 Kč

ČSN EN 12255-8 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

230 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - březen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404) - červen 2006

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

550 Kč

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404) - září 2009

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

350 Kč

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

440 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

550 Kč

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

340 Kč

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

440 Kč

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

440 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - březen 2020

Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)

440 Kč

ČSN 75 6406 (756406) - únor 2020 aktuální vydání

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

340 Kč

ČSN 75 6415 (756415) - červenec 2020 aktuální vydání

Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

340 Kč
foo