ČSN 73 2061-1 (732061) Zrušená norma

Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 1: Všeobecná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro krátkodobé zatěžovací zkoušky zdiva z pálených cihel a tvarovek, vápenopískových prvků pro svislé konstrukce, tvárnic z lehkého betonu a pórobetonu a dalších kusových staviv. Účelem zkoušky je prokázat, že mechanické vlastnosti zkoušeného zdiva vyhovují požadavkům ČSN 73 1101. Jsou normalizovány zejména požadavky na přípravu zkušebních vzorků, na zkušební zařízení, na dokumentaci o zkouškách a zpracování výsledků zkoušek. ČSN 73 2061-1 byla vydána v květnu 1992.

Označení ČSN 73 2061-1 (732061)
Katalogové číslo 31151
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963311517
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 732061-1
  • ČSN 73 20 61-1