ČSN ISO 4190-5 (274060) Zrušená norma

Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství

ČSN ISO 4190-5 Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4190-5:1987. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 SB., o československých technických normách závazná - v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v čl.5.1, 5.2, 6,7 a 8 - v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl.3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1, 3.1.4.2, 3.3,2.1, 3.3.2.2, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 písm. b), 3.2.2.2, 3.2.3.1 první věta a ustanovení u ručních šachetních dveří v písm. a) a b), 3.2.3.2 první a třetí věta, 5.1, 5.2, 6 a 7 na základě jejich požadavku. Tato část normy ISO 4190 platí pro ovládače a druhy signalizace, kterými má být vybaven výtah konstruovaný a montovaný pro určitý druh řízení. Popis řízení je uveden pouze k definování ovládačů a druhu signalizace. Není uveden úplný popis těchto řízení. Tabulka shrnuje nezbytná a volitelná zařízení pro každý uvedený případ. Tato část normy ISO 4190 také stanovuje požadavky na madla, jsou-li v kabině použita. Platí pro výtahy třídy I až IV, jak jsou definovány v ISO 4190/ 1 a ISO 4190/2. Normalizovány jsou definice a specifikace řízení výtahu, zvláštnosti pro jednotlivé výtahy, poloha ovládacích prvků, rozměry označení a zvláštní požadavky na světelné prvky. V tab. 1 je přehled ovládačů, signálek a dorozumívacích zařízení, v tab. 2 vzory symbolů. ČSN ISO 4190-5 část 5 (27 4060) byla vydána v květnu 1992.

Označení ČSN ISO 4190-5 (274060)
Katalogové číslo 23104
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963231044
Změny a opravy Z1 5.96t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2013
a nahrazena ČSN ISO 4190-5 (274060)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4190-6 (274310)
Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr

ČSN ISO 4190-1 (274315)
Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

ČSN ISO 4190-3 (274333)
Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V