ČSN 33 0050-4-71 (330050) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory

ČSN 33 0050-4-71 Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány názvy a definice z IEC 50 (471). Norma stanoví základní názvy a definice používané v elektrotechnice v oblasti izolátorů. Názvy v normě stanovené jsou závazné pro použití v technických normách a technické dokumentaci a musí se používat v tom smyslu, ve kterém jsou definovány. Účelem normy je sjednocení a zpřesnění základních názvů a definic používaných v oboru izolátorů. Názvy a definice zavedené mezinárodně jsou v této normě uváděny beze změny v úpravě odpovídající jazykovým požadavkům a zvyklostem. Každý název je uveden v češtině a slovenštině a dále jsou uvedeny názvy ve francouzštině, angličtině, ruštině, němčině, španělštině, italštině, holandštině, polštině a švédštině (pokud existují). Je definováno cca 50 hesel. ČSN 33 0050 část 4.71 byla vydána v květnu 1992.

Označení ČSN 33 0050-4-71 (330050)
Katalogové číslo 23329
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963233291
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN IEC 60050-471 (330050)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 33 0050-601 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-602 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-603 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

ČSN 33 0050-605 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 330050-4-71
  • ČSN 33 00 50-4-71