ČSN 27 7013 (277013)

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice

ČSN 27 7013 Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví české a slovenské termíny a definice základních pojmů z oborů kolesová rýpadla a kolesové nakládače. Poznámka - Termíny a definice obsažené v této normě jsou vymezeny pro kolesová rýpadla: při použití pro kolesové nakládače je nutno termíny rýpadlo a rýpat změnit na nakládač a nabírat (včetně dalších gramatických tvarů). V normě nejsou zařazeny termíny, které se sice používají v uvedených oborech, ale prvotně jsou definovány v normách jiných oborů, např. v elektrotechnice, hydraulice, hornictví manipulaci s materiálem, vzduchotechnice apod. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 135 hesel. Cizojazyčné ekvivalentní názvy (např. v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině) nejsou uvedeny ani pro informaci. Ze základních termínů vyjímáme: Kolesový nakládač (slovensky rotorový): Je pojíždějící nakládací stroj, který pracuje kontinuálním způsobem - nabírání a nakládání materiálu (horniny) probíhá současně. Rozpojený materiál (hornina) je nabírán korečky umístěnými na otočném kolese. Kolesové rýpadlo (slovensky rotorové): Je pojíždějící nebo kráčivý stroj pro dobývání hornin nebo pro zemní práce, který pracuje kontinuálním způsobem - rozpojování, nabírání a nakládání horniny probíhá současně. Hornina je rozpojována korečky upevněnými na otočném kolese, při čemž boční pohyb korečku vzniká otáčením horní stavby rýpadla nebo pojezdem celého rýpadla. Koleso: Je rotační těleso, na jehož obvodě jsopu korečky /popř. i mezibřity/. Koreček: Je nádoba pro rozpojení a nabrání horniny a její zvednutí do místa výsypu. Poznámka: Definice hesel pro korečková (slovensky rovněž korečková) rýpadla viz ČSN 27 7007. ČSN 27 7013 byla vydána v květnu 1992. Nahradila ČSN 27 7013 z 9.4.1975.

Označení ČSN 27 7013 (277013)
Katalogové číslo 23119
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963231198
Změny a opravy Z1 2.96t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 70 13
  • ČSN 277013
  • ČSN 27 70 13 : 1992
  • ČSN 277013:1992
  • ČSN 27 7013:1992