ČSN 46 7013-43 (467013) Zrušená norma

Metody zkoušení krmných směsí. Zjišťování biofaktorů. Stanovení vitamínu A v mléčných krmných směsích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení vitamínu A v mléčných krmných směsích. Při stanovení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 7013, části 1 2. Podstata zkoušky: Vitamín A se stanoví spektrofotometricky po zmýdelnění. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 46 7013 byla schválena 7.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992. Nahradila ČSN 46 7013 část 5/8 z 21.9.1977.

Označení ČSN 46 7013-43 (467013)
Katalogové číslo 29077
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963290775
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN 46 7092-76 (467092)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 467013-43
  • ČSN 46 70 13-43