ČSN 79 5600 (795600) Zrušená norma

Obuv. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a skladování obuvi, pokud předmětová norma na příslušnou obuv nestanoví jinak. Neplatí pro divadelní a ortopedickou obuv. Čl. 16 uvádí: "Obuv má odpovídat požadavkům zdravotně nezávadného obouvání. Těmto požadavkům musí odpovídat obuv pro děti, pro dospívající mládež, obuv ochranná pracovní a obuv určená pro dlouhodobé nošení. Vzory obuvi pro dospělé, které neodpovídají těmto požadavkům, se do prodeje mohou uvádět jen se zvláštním označením nebo upozorněním". Mezi technickými požadavky a normalizovanými zkušebními metodami nejsou další, hygienicky významné údaje. ČSN 79 5600 byla schválena 4.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992. Nahradila ČSN 79 5600 z 5.5.1978, dále ČSN 79 5604 7.10.1976 a ON 79 5651 z 15.3.1979.

Označení ČSN 79 5600 (795600)
Katalogové číslo 31464
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1992
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963314648
Norma byla zrušena k 1. 2. 2001
a nahrazena ČSN P 79 5600 (795600)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 79 56 00
  • ČSN 795600
  • ČSN 79 56 00 : 1992
  • ČSN 795600:1992
  • ČSN 79 5600:1992