ČSN (normy i změny) z května 1990

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0611/změna Za (010611) - květen 1990

Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody

32 Kč

ČSN 01 1718 (011718) - květen 1990

Měření barev

945 Kč

ČSN 01 4050 (014050) - květen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance

440 Kč

ČSN 01 4203/změna Za (014203) - květen 1990

Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Řady tolerancí, základních úchylek a toleranční pole pro rozměry přes 3150 mm

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8135 (038135) - květen 1990

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1401 (061401) - květen 1990

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.92, Z2 12.96t, Z3 12.97t

504 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0420 (130420) - květen 1990

Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování

230 Kč

ČSN 13 1505 (131505) - květen 1990

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 13 4501-2 (134501) - květen 1990

Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování

190 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0495 (200495) - květen 1990

Pružné výrobní systémy. Pružné výrobní moduly. Vrtací - frézovací - vyvrtávací. Řada velikostí a připojovací rozměry

65 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0323 (210323) - květen 1990

Tvářecí stroje. Portálové a mostové dvojčinné parovzdušné buchary pro volné kování. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0324 (210324) - květen 1990

Tvářecí stroje. Dvojčinné parovzdušné buchary pro zápustkové kování. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0602 (210602) - květen 1990

Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN 21 0607 (210607) - květen 1990

Tvářecí stroje. Ohýbací stroje a ohraňovací lisy. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN 21 0732 (210732) - květen 1990

Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0131/změna Za (220131) - květen 1990

Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

32 Kč

ČSN 22 0465 (220465) - květen 1990 aktuální vydání

Upínanie nástrojov na kovy. Nástrojové štvorhrany

125 Kč

ČSN 22 0475 (220475) - květen 1990

Priemery valcových stopiek rezných nástrojov

125 Kč

ČSN 22 2710 (222710) - květen 1990

Nástroje na ozubení. Kotoučové frézy na řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy. Hlavní rozměry a technické předpisy

190 Kč

ČSN 22 2720 (222720) - květen 1990

Nástroje na ozubení. Odvalovací frézy na řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy. Hlavní rozměry a technické předpisy

230 Kč

23 Nářadí

ČSN 23 0630 (230630) - květen 1990

Kľúče. Nástrčný kľúč na šesťhrany

65 Kč

ČSN 23 0811/změna Za (230811) - květen 1990

Šroubováky. Typy a základní rozměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0382 (260382) - květen 1990

Dopravné pásy s textilnou kostrou odolné proti zvýšeným teplotám. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 26 0383 (260383) - květen 1990

Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4009-11/změna Za (274009) - květen 1990

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Výsypné výtahy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4009-5/změna Za (274009) - květen 1990

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Požadavky na klec, vyvažovací závaží, vodítka

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4009-6/změna Za (274009) - květen 1990

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Požadavky na výtahový stroj

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4009-8/změna Za (274009) - květen 1990

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Bezpečnostní zařízení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7125 (417125) - květen 1990

Ocel 17 125 Cr-Si-Al

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0245 (420245) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0553-1 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení vanadu

350 Kč

ČSN 42 0553-2 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení hliníku

230 Kč

ČSN 42 0553-3 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení křemíku

125 Kč

ČSN 42 0553-4 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení manganu

190 Kč

ČSN 42 0553-5 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 42 0553-6 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení arsenu

190 Kč

ČSN 42 0553-7 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 42 0655-1 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení stříbra

190 Kč

ČSN 42 0655-10 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení sodíku

65 Kč

ČSN 42 0655-2 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení palladia

125 Kč

ČSN 42 0655-3 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 42 0655-4 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0655-5 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení vizmutu

125 Kč

ČSN 42 0655-6 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0655-7 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 42 0655-8 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 42 0655-9 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 42 2707 (422707) - květen 1990

Ocel na odlitky 42 2707 manganová

125 Kč

ČSN 42 5342 (425342) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2411 (492411) - květen 1990

Latovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1512 (631512) - květen 1990

Zkoušení pneumatik. Zkouška vzduchotěsnosti bezdušových pneumatik

65 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0201 (640201) - květen 1990

Zkoušení plastů. Vzorkování

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-13 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-18 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94t, Z2 5.00t

507 Kč

ČSN 69 0010-4-21 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

505 Kč

ČSN 69 0030 (690030) - květen 1990

Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 69 0603 (690603) - květen 1990

Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 69 4911 (694911) - květen 1990

Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0609 (700609) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor hořečnato-vápenato-borito-hlinito-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0623-2 (700623) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou (po oddělení na katexu)

125 Kč

ČSN 70 0629-1 (700629) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu titaničitého fotometrickou metodou s tironem

65 Kč

ČSN 70 0641-3 (700641) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu alkalických kovů metodou atomové emisní nebo absorpční plamenové spektrometrie (se srovnávacími roztoky)

125 Kč

ČSN 70 0646-3 (700646) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů iontovou selektivní elektrodou

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5510/změna Za (725510) - květen 1990

Užitkový a ozdobný porcelán

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1209/změna Za (731209) - květen 1990

Vodostavebný betón

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0114 (770114) - květen 1990

Stanovení množství vysoušedel do ochranných obalů

440 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0080 (800080) - květen 1990

Diely odevných výrobkov. Termíny a definície

190 Kč