ČSN 47 0153 (470153) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Sběrací lisy. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6545-88 s řadou čs. doplňků, především tam, kde ST SEV nebyly v době vydání normy u nás zavedeny. Norma platí pro sběrací lisy, které lisují sklízenou hmotu do balíků ve tvaru hranolu nebo válce. Norma neplatí pro stacionární lisy. Jsou normalizovány jak všeobecné požadavky na zkoušky, včetně aparatury a přípravy ke zkouškám, tak požadavky na provádění zkoušek. V čl.4.7 jsou přehledně uvedeny odkazy na technické normy a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, hygieny práce a ergonomie i požární ochrany. (Jde většinou o ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0172, ČSN 47 0173, ČSN 47 0175 a ČSN 47 0177 a dále směrnice č. 65/1965 sb. Hyg. předp. a úpravu č. 2/1987 Věst. MZ SSR). Postup při provádění normalizovaných zkoušek je popsán. ČSN 47 0153 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 47 0153 z r.1974.
"Změnou 1)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 nahrazují odkazy na zrušené ON odkazem na ČSN 47 0009 a ČSN 47 0010.

Označení ČSN 47 0153 (470153)
Katalogové číslo 29140
Cena 230 Kč230
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963291406
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 53
  • ČSN 470153
  • ČSN 47 01 53 : 1990
  • ČSN 470153:1990
  • ČSN 47 0153:1990