ČSN 69 4911 (694911)

Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy

ČSN 69 4911 Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování a provoz acetylenových vyvíječů stabilních (acetylenových stanic), přenosných vyvíječů a pro sklady karbidu a platí i pro zařízení dovážená ze zahraničí. Neplatí pro: vědecká a výzkumná zařízení, pro acetylenová zařízení stabilní a přenosná, pokud náplň karbidu nepřekročí 0,5 kg a pracovní přetlak 0,01 MPa, dále pro dopravu a skladování karbidu v závodech, které karbid vyrábějí nebo dále zpracovávají, pokud pro tyto závody platí jiná nařízení o bezpečnosti práce a jiná protipožární opatření, konečně pro části plníren acetylenu, v nichž při plnění ocelových nádob je dovolený nebo předepsaný vyšší pracovní přetlak než 0,15 MPa. Zařízení postavená, rozpracovaná nebo jejich projekty zpracované před nabytím účinnosti této normy, nemusí být upravována, pokud orgány státního odborného dozoru nestanoví jinak. Nejrozsáhlejší část normy se zabývá technickými požadavky, odděleně pro různé druhy zařízení a objektů. Jsou nicméně uvedena i opatření organizační. Za pozornost stojí i rozsáhlý soubor obecně závazných předpisů v Dodatku. ČSN 69 4911 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 69 4911 z 16.8.1966.

Označení ČSN 69 4911 (694911)
Katalogové číslo 30587
Cena 230 Kč230
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963305875
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 49 11
  • ČSN 694911
  • ČSN 69 49 11 : 1990
  • ČSN 694911:1990
  • ČSN 69 4911:1990