ČSN 62 1125 (621125) Zrušená norma

Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu stabilizátoru fenolického typu - Ionolu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6597-89 s doplňujícím ustanovením označeným jako "čs. doplněk", a to k čl.3.4. Norma se vztahuje na syntetické kaučuky s přídavkem nebarvícího stabilizátoru fenolického typu - Ionolu a určuje metodu stanovení jeho obsahu v syntetických kaučucích. Podstata metody: Metoda spočívá v extrakci stabilizátoru z analyzovaného vzorku kaučuku a jeho stanovení plynovou chromatografií, metodou vnitřního standardu. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 62 1125 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991.

Označení ČSN 62 1125 (621125)
Katalogové číslo 29601
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963296012
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 11 25
  • ČSN 621125
  • ČSN 62 11 25 : 1990
  • ČSN 621125:1990
  • ČSN 62 1125:1990