1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 06 1401 (061401)

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 504 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4221-83. Norma stanoví všeobecné požadavky pro lokální spotřebiče na plynná paliva pro domácnost apod., určené k vytápění, k tepelné úpravě pokrmů, k ohřevu vody a k instalování v místnostech pro plyny tří tříd. Vztahuje se též na ovládací regulační a pojistná zařízení pro tyto spotřebiče. Doplňující požadavky jsou obsaženy v příslušných normách pro jednotlivé druhy spotřebičů. Tato norma platí i pro výrobky z dovozu. Neplatí pro spotřebiče určené pro turistiku, pro podniky veřejného stravování a pro průtokové ohřívače vody na plynná paliva. Spotřebiče, jejichž výroba byla zahájena před účinností této normy a nevyhovují jejím ustanovením, mohou být vyráběny do 31.12.1991. Poměrně rozsáhlá technická norma podrobně stanovuje jak technické požadavky, tak zkušební metody. Mnohé požadavky mají bezpečnostnětechnický význam (prevence nebezpečí výbuchu) a některé i hygienický. Objemový podíl CO v suchých spalinách je normalizován na 0,05 až 0,2 %. V čl.4.27 je pak normalizována zkouška dokonalosti spalování. Rovněž je stanovena hladina akustického výkonu (čl.3.31), bohužel jen odkazem na konkrétní hodnoty v příslušných předmětových normách. ČSN 06 1401 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 06 1401 z 21.2.1977.
"Změnou 1)-11/1992" se s účinností od 1.1.1993 rozšiřuje okruh spotřebičů, na něž se norma nevztahuje.

Označení ČSN 06 1401 (061401)
Katalogové číslo 24769
Cena 440 Kč440
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A5
EAN kód 8590963247694
Změny a opravy Z1 11.92, Z2 12.96t, Z3 12.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 06 1201 (061201)
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 14 01
  • ČSN 061401
  • ČSN 06 14 01 : 1990
  • ČSN 061401:1990
  • ČSN 06 1401:1990