ČSN 06 1201 (061201)

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4222-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o 4 články (některé z nich mají bezpečnostní význam). Norma RVHP platí pro spotřebiče na tuhá paliva pro domácnost do jmenovitého tepelného výkonu 20 kV, určené k vytápění, tepelné úpravě pokrmů, k ohřevu vody a pod. Některá ustanovení normy souvisí s bezpečnou prací (např. opatření proti vypadnutí žhavých zbytků, zajištění čisticích otvorů proti otevření při provozu spotřebiče a pod.), jiné hygienické (např. těsnost kouřovodů, odolnost materiálů proti vlivu teplot a chemické složení kouřových plynů a také stanovení max. obsahu CO v suchých spalinách, a to na 2% resp. 4% podle skupin používaného paliva - čl.3.28 a přepočet obsahu CO ve spalinách - čl.4.4.11.). ČSN 06 1201 byla schválena 4.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985. Nahradila ČSN 06 1201 z 9.1.1978.
"Změnou a)-3/1986" se s účinností od 1.4.1986 v normě mění úvodní ustanovení.

Označení ČSN 06 1201 (061201)
Katalogové číslo 24747
Cena 340 Kč340
Datum schválení 4. 12. 1984
Datum účinnosti 1. 7. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963247472
Změny a opravy Za 3.86, Z2 3.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 06 1401 (061401)
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1008 (061008)
Požární bezpečnost tepelných zařízení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 12 01
  • ČSN 061201
  • ČSN 06 12 01 : 1984
  • ČSN 061201:1984
  • ČSN 06 1201:1984
foo