ČSN 49 2411 (492411)

Latovky

ČSN 49 2411 Latovky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a dodávání laťovek se stanoveným obsahem uvolňovaného formaldehydu, určených na výrobu nábytku, práce ve stavebnictví, stavebně-truhlářskou výrobu a na jiné vhodné použití a navazuje na ČSN 49 2401. Laťovka podle této normy je konstrukční deska vyrobená oboustranným překlížením laťovkového středu dýhami. Směr vláken sousedních dýh musí být na sebe kolmý. Laťovka se stanoveným obsahem uvolňovaného formaldehydu podle této normy je konstrukční deska vyrobená vhodnou technologií s určitým obsahem uvolňovaného formaldehydu. K výrobě se používá fenolformaldehydové lepidlo, které vyhovuje emisní třídě výrobku. Norma uvádí v čl. 9 dělení laťovek podle obsahu uvolněného formaldehydu a jejich označování, LAE-1 (se sníženým obsahem) a LAE-2 (s omezeným obsahem formaldehydu). V tab. 1 u čl. 21 jsou uvedeny přípustné hodnoty, a to pod 0,124 a nad 0,125 formaldehydu v mg.m-3. V čl. 21 také uvádí metodu zkoušení pro stanovení obsahu formaldehydu dle metodiky Štátného drevárskeho výskumného ústavu. ČSN 49 2411 byla schválena 31.8.1989 a nabyla účinnosti 1.1.1991. Nahradila ČSN 49 2411 z 8.3.1972.

Označení ČSN 49 2411 (492411)
Katalogové číslo 29273
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963292731
Změny a opravy Z1 3.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 24 11
  • ČSN 492411
  • ČSN 49 24 11 : 1990
  • ČSN 492411:1990
  • ČSN 49 2411:1990