ČSN 01 3410 (013410) Zrušená norma

Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výsledek tvorby a údržby map velkých měřítek 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1: 5000, pořizovaných mapováním nebo přepracováním jiné mapy. Pro kreslení map platí ČSN 01 3411. Norma neplatí pro topografické mapy a Státní mapu 1 : 5000 - odvozenou. Nevztahuje se na mapy, vyhotovené ve smyslu horního zákona a souvisejících předpisů. Podrobněji jsou normalizovány technické podmínky pro tvorbu a údržbu map, pro mapu ČSFR velkého měřítka a pro účelové mapy velkých měřítek. ČSN 01 3410 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 01 3410 z 18.9.1978.

Označení ČSN 01 3410 (013410)
Katalogové číslo 24118
Cena 230 Kč230
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963241180
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
a nahrazena ČSN 01 3410 (013410)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 34 10
  • ČSN 013410
  • ČSN 01 34 10 : 1990
  • ČSN 013410:1990
  • ČSN 01 3410:1990