ČSN 83 4740 (834740) Zrušená norma

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojů. Metoda infračervené absorpční spektroskopie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů znečisťování ovzduší. Platí pro jednorázová i průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí pro měření rozhodčí, kontrolní i experimentální. Podstata stanovení: Metoda měření je založena na principu nedisperzní infračervené absorpční spektroskopie. Postup stanovení norma podrobně popisuje. ČSN 83 4740 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991.

Označení ČSN 83 4740 (834740)
Katalogové číslo 31816
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963318165
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN EN 15058 (834740)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 47 40
  • ČSN 834740
  • ČSN 83 47 40 : 1990
  • ČSN 834740:1990
  • ČSN 83 4740:1990