Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 1988

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
24221

ČSN 01 4686-1 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Základní pojmy a výpočtové vztahy

230 Kč vč. DPH
24222

ČSN 01 4686-2 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Ekvivalentní a směrodatné výpočtové zatížení

340 Kč vč. DPH
24223

ČSN 01 4686-3 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Kontrolní výpočet čelních ozubených kol

590 Kč vč. DPH
24224

ČSN 01 4686-4 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol

190 Kč vč. DPH
24225

ČSN 01 4686-5 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Meze únavy a údaje o materiálech

550 Kč vč. DPH
24250

ČSN 01 5057 (015057) - duben 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení trubek z neželezných kovů a jejich slitin metodou vířivých proudů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t


157 Kč vč. DPH
24933

ČSN 11 9001 (119001) - duben 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametry a veličiny. Názvy, značky a definice veličin

340 Kč vč. DPH
25442

ČSN 21 0310 (210310) - duben 1988

Tvářecí stroje. Klikové kovací lisy. Geometrická přesnost

125 Kč vč. DPH
25447

ČSN 21 0319 (210319) - duben 1988

Tvářecí stroje. Hydraulické montážní lisy s vyložením. Geometrická přesnost

190 Kč vč. DPH
25546

ČSN 22 0913 (220913) - duben 1988

Vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů se zaoblenou špičkou a válcovým upínacím otvorem. Rozměry

230 Kč vč. DPH
25547

ČSN 22 0914 (220914) - duben 1988

Vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů se zaoblenou špičkou s jednostranným toroidálním upínacím otvorem. Rozměry

230 Kč vč. DPH
25548

ČSN 22 0916 (220916) - duben 1988

Vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů se sraženou špičkou bez upínacího otvoru. Rozměry

190 Kč vč. DPH
25652

ČSN 22 3008 (223008) - duben 1988

Závitníky. Mezní úchylky závitové části pro závit Whitworthův a trubkový válcový

125 Kč vč. DPH
25671

ČSN 22 3708 (223708) - duben 1988

Diamantové nože. Typy a základné rozmery

K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.89t


250 Kč vč. DPH
35589

ČSN 33 2130/změna Za (332130) - duben 1988

Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
23381

ČSN 33 3265 (333265) - duben 1988

Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny

230 Kč vč. DPH
27357

ČSN 41 5260 (415260) - duben 1988

Ocel 15 260 Mn-Cr-V

230 Kč vč. DPH
27434

ČSN 42 0250 (420250) - duben 1988

Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč vč. DPH
27436

ČSN 42 0260 (420260) - duben 1988

Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy

190 Kč vč. DPH
27845

ČSN 42 0895-1 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení

125 Kč vč. DPH
27854

ČSN 42 0895-10 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování

65 Kč vč. DPH
27855

ČSN 42 0895-11 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity

65 Kč vč. DPH
27856

ČSN 42 0895-12 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč vč. DPH
27857

ČSN 42 0895-13 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa

65 Kč vč. DPH
27858

ČSN 42 0895-14 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku

65 Kč vč. DPH
27859

ČSN 42 0895-15 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi

125 Kč vč. DPH
27860

ČSN 42 0895-16 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku

125 Kč vč. DPH
27861

ČSN 42 0895-17 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti

65 Kč vč. DPH
27862

ČSN 42 0895-18 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty

65 Kč vč. DPH
27863

ČSN 42 0895-19 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě

32 Kč vč. DPH
27846

ČSN 42 0895-2 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků

125 Kč vč. DPH
27864

ČSN 42 0895-20 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze

65 Kč vč. DPH
27847

ČSN 42 0895-3 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku

65 Kč vč. DPH
27848

ČSN 42 0895-4 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad

125 Kč vč. DPH
27849

ČSN 42 0895-5 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě

125 Kč vč. DPH
27850

ČSN 42 0895-6 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny

65 Kč vč. DPH
27851

ČSN 42 0895-7 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů

65 Kč vč. DPH
27852

ČSN 42 0895-8 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku

32 Kč vč. DPH
27853

ČSN 42 0895-9 (420895) - duben 1988

Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti

125 Kč vč. DPH
27873

ČSN 42 1110 (421110) - duben 1988

Ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Všeobecné požiadavky na odber a prípravu vzoriek na chemický rozbor

340 Kč vč. DPH
39106

ČSN 42 5930/změna Za (425930) - duben 1988

Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry

32 Kč vč. DPH
39108

ČSN 44 1340/změna Za (441340) - duben 1988

Tuhá paliva. Třídicí zkouška pro stanovení granulometrického složení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
28260

ČSN 44 1601 (441601) - duben 1988

Sirníkové flotační koncentráty. Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti

230 Kč vč. DPH
28360

ČSN 44 1739 (441739) - duben 1988

Měděné rudy. Stanovení mědi

125 Kč vč. DPH
28361

ČSN 44 1741 (441741) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč vč. DPH
28362

ČSN 44 1742 (441742) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč vč. DPH
28363

ČSN 44 1743 (441743) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč vč. DPH
28364

ČSN 44 1744 (441744) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč vč. DPH
28365

ČSN 44 1745 (441745) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč vč. DPH
28366

ČSN 44 1746 (441746) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

125 Kč vč. DPH
28367

ČSN 44 1747 (441747) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč vč. DPH
28368

ČSN 44 1748 (441748) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení thalia

65 Kč vč. DPH
28369

ČSN 44 1749 (441749) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč vč. DPH
28371

ČSN 44 1751 (441751) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč vč. DPH
28372

ČSN 44 1752 (441752) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč vč. DPH
28373

ČSN 44 1753 (441753) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku

125 Kč vč. DPH
28374

ČSN 44 1754 (441754) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč vč. DPH
28375

ČSN 44 1755 (441755) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč vč. DPH
28376

ČSN 44 1756 (441756) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč vč. DPH
28377

ČSN 44 1757 (441757) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč vč. DPH
28378

ČSN 44 1758 (441758) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč vč. DPH
28379

ČSN 44 1759 (441759) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč vč. DPH
28466

ČSN 44 4430 (444430) - duben 1988

Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Technické požadavky

125 Kč vč. DPH
28467

ČSN 44 4440 (444440) - duben 1988

Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Zkoušení

125 Kč vč. DPH
28954

ČSN 46 1011-1 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

65 Kč vč. DPH
28955

ČSN 46 1011-2 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

32 Kč vč. DPH
28972

ČSN 46 1011-20 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

65 Kč vč. DPH
28973

ČSN 46 1011-21 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t


97 Kč vč. DPH
28961

ČSN 46 1011-9 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč vč. DPH
29295

ČSN 49 6005 (496005) - duben 1988

Dřevozpracující zařízení. Stroje a zařízení používané při zpracování dřeva. Názvosloví

350 Kč vč. DPH
29303

ČSN 49 6120 (496120) - duben 1988

Dřevoobráběcí zařízení. Vrtačky a vrtací dlabačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

65 Kč vč. DPH
29411

ČSN 56 0094 (560094) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

125 Kč vč. DPH
29412

ČSN 56 0095 (560095) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

125 Kč vč. DPH
29441

ČSN 56 0186-14 (560186) - duben 1988

Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu

65 Kč vč. DPH
29471

ČSN 56 0246-1 (560246) - duben 1988

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Všeobecná ustanovení

125 Kč vč. DPH
29473

ČSN 56 0246-3 (560246) - duben 1988

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Senzorické zkoušky

340 Kč vč. DPH
29668

ČSN 63 1502 (631502) - duben 1988

Zkoušení pneumatik. Směrnice pro přípravu pneumatik k provádění zkoušek na laboratorních zařízeních

125 Kč vč. DPH
30439

ČSN 67 3095-1 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek

190 Kč vč. DPH
30440

ČSN 67 3095-2 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La

65 Kč vč. DPH
30441

ČSN 67 3095-3 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb

65 Kč vč. DPH
30442

ČSN 67 3095-4 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc

65 Kč vč. DPH
30443

ČSN 67 3095-5 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld

125 Kč vč. DPH
30543

ČSN 69 0010-4-1 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

65 Kč vč. DPH
30552

ČSN 69 0010-4-10 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t


222 Kč vč. DPH
30553

ČSN 69 0010-4-11 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t


157 Kč vč. DPH
30557

ČSN 69 0010-4-15 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t


157 Kč vč. DPH
30550

ČSN 69 0010-4-8 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t


97 Kč vč. DPH
30954

ČSN 72 5010 (725010) - duben 1988

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.91, Z2 2.94, Z3 6.94, Z4 8.03t


295 Kč vč. DPH
31008

ČSN 72 7308 (727308) - duben 1988

Minerální vlna. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t


157 Kč vč. DPH
39178

ČSN 80 1402/změna Za (801402) - duben 1988

Polyesterová stříž a polyesterový kabel. Základní společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.