ČSN EN 60974-1 (052205) Zrušená norma

Svařování. Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování. Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60974-1:1990, která modifikuje IEC 974-1:1989. Platí pro zdroje svařovacího proudu s nízkým napětím (podle IEC 38) nebo s mechanickým pohonem, určené k obloukovému svařování nebo příbuzné postupy, pro živnostenský (průmyslový) provoz. Neplatí pro zdroje svařovacího proudu, určené k obloukovému svařování s omezeným provozem, které jsou hlavně určeny pro potřebu laiků. Stanoví bezpečnostní a s nimi spojené výkonnostní požadavky na konstrukci a uvádí zkušební postupy pro jejich splnění. V normě - celkem cca 54 definic - jsou některé významné z hlediska ochrany zdraví, např. Čl.4.3 Odborník: Osoba s technickým vzděláním nebo s dostatečnými zkušenostmi, která je schopná rozpoznat nebezpečí, které může vzniknout při svařování a od elektrického proudu. Čl.4.4 Osoba poučená: Osoba poučená, je-li to nutné i zaškolená, o prováděné práci a o možném nebezpečí při nesprávném postupu. Čl.4.45 Zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Prostředí, v němž existuje větší nebezpečí úrazu protékajícím elektrickým proudem při obloukovém svařování než v normálních podmínkách; jedná se například o tato prostředí: a) na pracovních místech, na nichž je prostor k pohybu omezen tak, že svářeč pracuje ve vynucené poloze (vkleče, vsedě, vleže atd.) a dotýká se elektricky vodivých částí; b) na pracovních místech, jejichž elektrická vodivost je zcela nebo částečně snížena a na nichž existuje velké nebezpečí nevyhnutelného nebo náhodného dotyku během svařování; c) na mokrých, vlhkých nebo horkých pracovních místech, na nichž vlhkost nebo pot značně snižují odpor lidské kůže a izolační vlastnosti ochranného vybavení. Poznámka Zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem neexistuje tam, kde v blízkosti svářeče se nacházející elektricky vodivé části, které by mohly zapříčinit zvýšené nebezpečí úrazu, jsou izolovány. Norma obsáhle definuje jak požadavky, tak i zkoušky v kapitolách 6 až 16. Jde do značných podrobností: např. kap. 16 obsahuje osnovu návodu k obsluze a požadavek tento návod přezkušovat přečtením! ČSN EN 60974-1 (05 2205) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 05 2205 z 11.4.1988, ČSN 05 2210 z 7.7.1989, ČSN 05 2211 z 11.5.1987, ČSN 05 2220 z 28.7.1989 a ČSN 05 2240 z 14.4.1989 v celém rozsahu.

Označení ČSN EN 60974-1 (052205)
Katalogové číslo 18054
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963180540
Norma byla zrušena k 1. 9. 2000
a nahrazena ČSN EN 60974-1 ed. 2 (052205)
Tato norma nahradila ČSN 05 2205 (052205) z prosince 1990
ČSN 05 2210 (052210) z prosince 1990
ČSN 05 2211 (052211) z dubna 1988
ČSN 05 2220 (052220) z prosince 1990
ČSN 05 2240 (052240) z prosince 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

ČSN EN 60974-13 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

ČSN EN 60974-9 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN IEC 60974-14 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání