ICS 29.160.40 - Elektrické agregáty

ČSN ISO 20816-2 (011412) - červenec 2018

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

340 Kč

ČSN ISO 7919-5 (011414) - srpen 2006 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích

230 Kč

ČSN EN 61116 (085017) - listopad 1997

Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren

440 Kč

ČSN EN 88528-11 (333140) - leden 2005

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - duben 2019 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

440 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

340 Kč

ČSN ISO 8528-10 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

230 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

230 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

340 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - srpen 2020 nové vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 8528-6 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 8528-7 (333140) - červen 1997

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

230 Kč

ČSN ISO 8528-8 (333140) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-9 (333140) - duben 1998

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

230 Kč

ČSN EN 61204 (351536) - květen 1998

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.01t

475 Kč

ČSN EN 62040-1 (369066) - květen 2009

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.13t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

772 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066) - únor 2014

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066) - prosinec 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč