ČSN (normy i změny) z března 1988

zobrazit normy po skupinách

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1120/změna Zb (061120) - březen 1988

Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN 07 0414-1 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

190 Kč

ČSN 07 0414-2 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny součástí

340 Kč

ČSN 07 0414-3 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí

350 Kč

ČSN 07 0622 (070622) - březen 1988

Výroba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3000 (223000) - březen 1988

Závitníky. Přehled

125 Kč

ČSN 22 3032 (223032) - březen 1988

Sadové nástrčné závitníky na trubkové závity válcové

65 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1765 (441765) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 44 1766 (441766) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1767 (441767) - březen 1988

Olověné koncentráty. Fotometrická metoda stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1769 (441769) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení antimonu

190 Kč

ČSN 44 1770 (441770) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 44 1771 (441771) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1772 (441772) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1773 (441773) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1774 (441774) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1775 (441775) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení india

125 Kč

ČSN 44 1776 (441776) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1777 (441777) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1778 (441778) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-9 (560160) - březen 1988

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 1500 (701500) - březen 1988

Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro zasklívání čelních oken dopravních prostředků. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 70 1550 (701550) - březen 1988

Bezpečnostní sklo tvrzené. Sklo pro zasklívání dopravních prostředků. Společná ustanovení

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 0009 (790009) - březen 1988

Názvosloví vad koželužských kůží a usní

590 Kč

ČSN 79 5801 (795801) - březen 1988

Prezuvková obuv

125 Kč