ČSN 73 2601 (732601) Zrušená norma

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro výrobu, montáž a údržbu svařovaných, šroubovaných a nýtovaných ocelových konstrukcí staveb a technologických zařízení vyrobených z ocelí s mezí skluzu Ry <= 400 MPa. Pokud platí pro tyto konstrukce jiné speciální technické normy, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy na ni odvolávají. Rozsáhlá technická norma (cca 45 stran) obsahuje především technická (ale i bezpečnostnětechnická) opatření. V názvoslovné části u hesla "výrobní technická dokumentace" odkazuje na vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., která platí z hlediska bezpečnosti práce. Jsou normalizovány nejen požadavky na konstrukce, ale i např. na sestavení konstrukce na staveništi, na udržování ocelových konstrukcí, na rekonstrukce a demontáž apod. ČSN 73 2601 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila ČSN 73 2601 z r.1974.
"Změnou a)-10/1990" se s účinností od 1.12.1990 provádí v normě drobná úprava textu.
"Změnou 2)-8/1994" se s účinností od 1.9.1994 provádí v normě opravy a úpravy několika článků a doplňuje část X a příloha 5.

Označení ČSN 73 2601 (732601)
Katalogové číslo 32687
Cena 440 Kč440
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A5
EAN kód 8590963326870
Změny a opravy Za 10.90, Z2 8.94t, opr. 9.94, Z3 3.98t, Z4 9.10t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2011
a nahrazena ČSN EN 1090-1 (732601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 26 01
  • ČSN 732601
  • ČSN 73 26 01 : 1988
  • ČSN 732601:1988
  • ČSN 73 2601:1988