Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60079-2 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

10 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

ICS: 29.260.20 Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení se závěrem s vnitřním přetlakem, s typem ochrany "p", určeným pro použití ve výbušné plynné atmosféře nebo ve výbušné atmosféře prachu se vzduchem. Norma rovněž stanoví požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které obsahují omezený zdroj úniku hořlavé látky.
Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.
Tato norma neobsahuje požadavky pro:
" závěry s vnitřním přetlakem, z jejichž vnitřního uzavřeného systému se může uvolňovat:
a) vzduch s obsahem kyslíku vyšším než normálně; nebo
b) kyslík ve směsi s inertním plynem, kde má kyslík vyšší podíl než 21 %;
" místnosti chráněné vnitřním přetlakem nebo pro analyzátorové domky; viz IEC 60079-13;
" závěry s vnitřním přetlakem, použité pro prostory, ve kterých jsou přítomny výbušniny nebo pyrotechnické látky;
" závěry s vnitřním přetlakem, použité pro prostory, ve kterých jsou přítomny hybridní směsi plynů/par a hořlavého prachu;
" závěry s vnitřním přetlakem, použité pro prostory, ve kterých jsou přítomny pyroforické látky, jako jsou výbušniny nebo pohonná paliva, které mají své vlastní okysličovadlo;
" závěry s vnitřním přetlakem s vnitřním zdrojem úniku hořlavého prachu.
POZNÁMKA: Pokud v roli výrobce vystupuje uživatel, odpovídá obvykle tento uživatel za splnění všech odpovídajících částí této normy při výrobě a zkoušení takového zařízení.

Označení ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Katalogové číslo 97182
Cena 570 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963971827
Tato norma nahradila ČSN EN 61241-4 (332335) z července 2007
ČSN EN 60079-2 ed. 2 (332320) z července 2008
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-13 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací