ČSN (normy i změny) z prosince 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3534-3 (010216) - prosinec 2019

Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů

770 Kč

ČSN EN ISO 14064-3 (010964) - prosinec 2019

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

590 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - prosinec 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI ISO/IEC TR 17026 (015265) - prosinec 2019

Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 60721-3-3/změna Z1 (038900) - prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60721-3-4/změna Z1 (038900) - prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 (038900) - prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 (038900) - prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5171 (054250) - prosinec 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 437 (061001) - prosinec 2019 aktuální vydání

Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 14456/změna A1 (078302) - prosinec 2019

Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)

125 Kč

ČSN EN 16652-2 (078473) - prosinec 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-8/změna A2 (106010) - prosinec 2019

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1092-1 (131170) - prosinec 2019 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

945 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 22041 (142742) - prosinec 2019

Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

565 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62881/Oprava 1 (180417) - prosinec 2019

Tabulka příčin a následků

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61784-1 ed. 4/změna Z1 (184001) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61784-2 ed. 3/změna Z1 (184001) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5 (184001) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4 (184001) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN EN 61158-1/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-3-12 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 29. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-3-19 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 29. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-3-2 ed. 2/změna A1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61158-3-21/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 29. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-3-4 ed. 2/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 29. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-12 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-19 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-2 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-21/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-24/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-3 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-4-4 ed. 2/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-10 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-12 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-19 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-2 ed. 3/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-21/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-23/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-5-4 ed. 2/změna Z1 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-1 ed. 2 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-12 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-19 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-21 ed. 2 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-25 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-25: Definice služby datového spoje - Prvky typu 25

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4 ed. 3 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-12 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-19 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 072 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 850 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21 ed. 2 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24 ed. 2 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-25 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-25: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 25

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-3 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4 ed. 3 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-12 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-19 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2 ed. 4 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-21 ed. 2 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23 ed. 2 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-25 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-25: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 25

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4 ed. 3 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62966-1 (188006) - prosinec 2019

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 11090-1 (200370) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 11090-2 (200370) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 14137 (200371) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek drátových vyjiskřovacích strojů (drátové EDM) - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 12482 (270040) - prosinec 2019

Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - prosinec 2019 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14535-1 (284031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-418 (311725) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4608-001 (311733) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4681-005 (311739) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4681-006 (311739) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4838-005 (311757) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-014 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-015 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-078 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-082 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3645-005 (311813) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou, přichycená pájením - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3645-010 (311813) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3645-013 (311813) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 013: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4529-002 (311819) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3660-001 (311822) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-103 (311827) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 103: Fluoroelastomerové trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2951 (312084) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4842 (312135) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou (ESR nebo VAR) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením (H1025) - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 250 mm - 1 070 MPa <= Rm <= 1 200 MPa - Prémiová kvalita (pq)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2959 (312152) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3AI) - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - 3 mm <= D <= 30 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3357 (312186) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNIMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - 1 200 MPa <= Rm <= 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2114 (312400) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník 1050A-H14 - Drát pro plné nýty - D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2510 (312401) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T42 - Trubky tažené pro konstrukční účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2638 (312407) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <=(a nebo D) <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3460 (312523) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 390 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3378 (312524) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Dráty pro nýty - 1,6 mm <= D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4852 (313054) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Hlavy s vnější spirálovou drážkou pro závitové součásti - Geometrická definice a konfigurace pro klíč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3086 (313985) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Hadicové sestavy - Značení omezeno na 15 číslic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3001 (317070) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Vrstvy temperovaného skla float pro použití na letadlech - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2798 (317155) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2566 (317156) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 70 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2567 (317157) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2568 (317158) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 90 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4867 (318410) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Laserové značení povrchu změnou barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - prosinec 2019

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3/změna Z1 (332000) - prosinec 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

65 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3/změna Z2 (332000) - prosinec 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

65 Kč

ČSN 33 2000-7-709/změna Z3 (332000) - prosinec 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

340 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - prosinec 2019

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

570 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-1/změna Z1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 3. červenci 2022.

32 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-2/změna Z1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 3. červenci 2022.

32 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-3/změna Z1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 3. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3/změna A1 (333432) - prosinec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

125 Kč

ČSN EN 61000-4-18/změna Z1 (333432) - prosinec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

Změna bude zrušena k 20. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-18 ed. 2 (333432) - prosinec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3/změna Z1 (334210) - prosinec 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-1 ed. 4 (334210) - prosinec 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50591 (341567) - prosinec 2019

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie

440 Kč

ČSN EN 60068-2-82/změna Z1 (345791) - prosinec 2019

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent

Změna bude zrušena k 18. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 (345791) - prosinec 2019

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60480/změna Z1 (346724) - prosinec 2019

Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

Změna bude zrušena k 9. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724) - prosinec 2019

Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních

440 Kč

ČSN EN IEC 63012 (346761) - prosinec 2019

Izolační kapaliny - Nepoužité modifikované nebo směsné estery pro aplikace v elektrotechnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61952-1 (348009) - prosinec 2019

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Definice, koncové armatury a označování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60276/změna Z1 (350801) - prosinec 2019

Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60276 ed. 2 (350801) - prosinec 2019

Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění

440 Kč

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití

440 Kč

ČSN EN IEC 61869-15 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití

350 Kč

ČSN EN 62271-109 ed. 2/změna Z1 (354227) - prosinec 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

Změna bude zrušena k 13. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 (354227) - prosinec 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 60709 (356586) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 60709/změna Z2 (356586) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování

Změna bude zrušena k 17. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60964/změna Z1 (356618) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh

Změna bude zrušena k 17. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60964 ed. 2 (356618) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61500/změna Z1 (356644) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

Změna bude zrušena k 17. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61500 ed. 2 (356644) - prosinec 2019

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62976 (356681) - prosinec 2019

Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62812 (358016) - prosinec 2019

Měření nízkých odporů - Metody a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60424-4 ed. 2/změna Z1 (358471) - prosinec 2019

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra

Změna bude zrušena k 9. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-12 (358471) - prosinec 2019

Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 12: Toroidní jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-14 (358471) - prosinec 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 14: EFD-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62317-12/změna Z1 (358475) - prosinec 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 9. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 62317-14/změna Z1 (358475) - prosinec 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 9. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62884-4 (358492) - prosinec 2019

Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 4: Zkušební metody krátkodobé stability kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60749-18/změna Z1 (358799) - prosinec 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-18 ed. 2 (358799) - prosinec 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61820-1 (360065) - prosinec 2019

Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62035 ed. 2/změna A1 (360220) - prosinec 2019

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 61347-2-11/změna A1 (360510) - prosinec 2019

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

125 Kč

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3/změna A1 (360510) - prosinec 2019

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)

230 Kč

ČSN EN IEC 63146 (360702) - prosinec 2019

LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60704-2-14/změna A1 (361008) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

190 Kč

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

125 Kč

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

190 Kč

ČSN EN 60335-2-99/změna A1 (361045) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A1 (361050) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A2 (361050) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3/změna A11 (361050) - prosinec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60531/změna A11 (361060) - prosinec 2019

Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60675/změna A11 (361060) - prosinec 2019

Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61121 ed. 3/změna A11 (361060) - prosinec 2019

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

190 Kč

ČSN EN 62841-2-1/změna A11 (361510) - prosinec 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky

125 Kč

ČSN EN 62841-3-12 (361510) - prosinec 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity

340 Kč

ČSN EN 61029-2-12/změna Z1 (361581) - prosinec 2019

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity

Změna bude zrušena k 21. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60086-4 ed. 3/změna Z1 (364110) - prosinec 2019

Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

Změna bude zrušena k 30. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60086-4 ed. 4 (364110) - prosinec 2019

Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

440 Kč

ČSN EN 62281 ed. 3/změna Z1 (364361) - prosinec 2019

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

Změna bude zrušena k 15. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62281 ed. 4 (364361) - prosinec 2019

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

350 Kč

ČSN EN IEC 62892 (364616) - prosinec 2019

Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů - Zkušební postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60601-2-28 ed. 2/změna Z1 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Změna bude zrušena k 7. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-4 ed. 2/změna A1 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů

230 Kč

ČSN EN 80601-2-59/změna Z1 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-28 ed. 3 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

340 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

350 Kč

ČSN EN 50600-2-2 ed. 2 (367260) - prosinec 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Zdroje a rozvody napájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50600-2-2/změna Z1 (367260) - prosinec 2019

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Rozvody napájení

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 (367260) - prosinec 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50600-2-3/změna Z1 (367260) - prosinec 2019

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 30141 (369021) - prosinec 2019

Internet věcí (IoT) - Referenční architektura

590 Kč

ČSN EN 62040-1/změna Z1 (369066) - prosinec 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

Změna bude zrušena k 19. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066) - prosinec 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

TNI CEN/TR 16829 +AC (378394) - prosinec 2019 aktuální vydání

Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 448 (383372) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 488 (383373) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 22765 (404046) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21484 (404047) - prosinec 2019

Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12800 (404048) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12183 (404049) - prosinec 2019

Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12799 (404057) - prosinec 2019

Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16645 (404311) - prosinec 2019

Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16637 (404312) - prosinec 2019

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16639 (404313) - prosinec 2019

Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18417 (404314) - prosinec 2019

Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 9202 (421601) - prosinec 2019 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19345-2 (450025) - prosinec 2019

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - prosinec 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - prosinec 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 17085 (500305) - prosinec 2019

Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15102 (503410) - prosinec 2019 aktuální vydání

Dekorační tapety - Forma rolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu

340 Kč

ČSN EN ISO 34101-3 (560579) - prosinec 2019

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 3: Požadavky na sledovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 34101-4 (560579) - prosinec 2019

Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 4: Požadavky na certifikační schémata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 17678 (570516) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21302-1 (643080) - prosinec 2019

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21302-2 (643080) - prosinec 2019

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 305 (643208) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1110 (643607) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3016 (656078) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti

230 Kč

ČSN EN ISO 22995 (656154) - prosinec 2019

Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 3015 (656160) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu

230 Kč

ČSN EN 228 +A1/Oprava 1 (656505) - prosinec 2019

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

20 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10123 (668511) - prosinec 2019

Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/změna A7 (695245) - prosinec 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

190 Kč

ČSN EN 13445-3/změna A8 (695245) - prosinec 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12670 (721402) - prosinec 2019 aktuální vydání

Přírodní kámen - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 997 (724860) - prosinec 2019 aktuální vydání

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

550 Kč

ČSN EN 997 +A1/změna Z2 (724860) - prosinec 2019

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 14064-1/změna Z2 (727235) - prosinec 2019

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-3/Oprava 2 (730035) - prosinec 2019

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

20 Kč

ČSN EN ISO 16757-2 (730112) - prosinec 2019

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - prosinec 2019 aktuální vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv

440 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - prosinec 2019

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860) - prosinec 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

340 Kč

ČSN EN 13501-6/změna Z2 (730860) - prosinec 2019

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

Změna byla zrušena k 30. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15269-11 +AC (730868) - prosinec 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

590 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - prosinec 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6262 (756262) - prosinec 2019

Odlehčovací komory

550 Kč

ČSN 75 7340 (757340) - prosinec 2019

Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy

230 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9698 (757635) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - prosinec 2019

Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 29864 (770863) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 29863 (770870) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29862 (770883) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-27 (800216) - prosinec 2019

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého)

190 Kč

ČSN EN ISO 10833 (804429) - prosinec 2019

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 17337 (834748) - prosinec 2019

Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 (875094) - prosinec 2019

Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-2 V1.2.1 (875109) - prosinec 2019

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 520 V1.2.1 (875182) - prosinec 2019

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Lékařská kapslová zařízení pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu (ULP) provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0015 (910015) - prosinec 2019 aktuální vydání

Čalouněný nábytek - Základní a bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

440 Kč

ČSN EN 14055 +A1/změna Z2 (914640) - prosinec 2019

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16581 (917827) - prosinec 2019

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky

190 Kč

ČSN EN 686 (917862) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu

190 Kč

ČSN EN 687 (917863) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy

125 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17229 (940400) - prosinec 2019

Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč