ČSN 75 6262 (756262)

Odlehčovací komory

ČSN 75 6262 Odlehčovací komory
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma řeší návrh, posouzení a provozování odlehčovacích komor jednotných stokových sítí urbanizovaných povodí. V normě jsou uvedeny nutné kroky při návrhu nových odlehčovacích komor a při posuzování stávajících odlehčovacích komor a detailně vysvětleny jednotlivé dílčí úlohy, zahrnující předběžné stanovení návrhových průtoků, posouzení vlivů odlehčených vod na vodní recipienty kombinovaným emisně-imisním přístupem pro rozhodnutí, zda je zapotřebí navrhnout opatření snižující tyto vlivy. Norma uvádí kritéria pro výběr typu odlehčovacího objektu a u jednotlivých typů specifikuje doporučené podmínky jejich použití a seznamuje s hydrotechnickými výpočty. Popsána jsou škrticí zařízení vhodná pro regulaci a ovládání odtoku z odlehčovacích komor včetně doporučených podmínek jejich použití a výpočetních vztahů. Samostatné kapitoly se věnují mechanickému předčištění přepadů a jeho správnému provedení a zásadám provozu a údržby. Norma uvádí také doporučení pro správné provedení monitoringu objektů.
.

Označení ČSN 75 6262 (756262)
Katalogové číslo 509143
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135091430
Tato norma nahradila TNV 75 6262 (756262) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 62 62
  • ČSN 756262
  • ČSN 75 62 62 : 2019
  • ČSN 756262:2019
  • ČSN 75 6262:2019
foo