ČSN (normy i změny) ze srpna 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - srpen 2019 aktuální vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17120 (012074) - srpen 2019

Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14827-3 (018270) - srpen 2019

Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 24534-5/změna Amd. 1 (018350) - srpen 2019

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 29281-2 (018405) - srpen 2019 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2085 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým

125 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci

190 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14114 (052122) - srpen 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50504/změna Z1 (052203) - srpen 2019

Validace zařízení pro obloukové svařování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60974-14 (052205) - srpen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12645 (257013) - srpen 2019 aktuální vydání

Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení

350 Kč

ČSN ISO 1070 (259315) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-28 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

230 Kč

ČSN EN 81-71 +A1/změna Z2 (274003) - srpen 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům

Změna byla zrušena k 31. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-71 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14033-4 (281005) - srpen 2019

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN EN ISO 15118-5 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 20035 (300650) - srpen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - srpen 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.20t

255 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4859 (313011) - srpen 2019

Letectví a kosmonautika - Určování zatížení svorek založené na senzorech pro šrouby s vysokou pevností v tahu - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2288 (314863) - srpen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10087 (321020) - srpen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(691)/změna A1 (330050) - srpen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

65 Kč

ČSN IEC 60050-617/změna A3 (330050) - srpen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

65 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - srpen 2019 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení

2 200 Kč

ČSN EN 50438 ed. 2/změna Z2 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

Změna bude zrušena k 1. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 50549-1 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50549-2 (330127) - srpen 2019

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2/změna Z4 (332000) - srpen 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

Změna bude zrušena k 7. prosinci 2021.

32 Kč

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (332000) - srpen 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

360 Kč

ČSN EN 60079-15 ed. 3/změna Z1 (332320) - srpen 2019

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

Změna bude zrušena k 19. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (332320) - srpen 2019

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n"

350 Kč

ČSN EN 50341-2-24 (333300) - srpen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4/změna Z1 (333432) - srpen 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

Změna bude zrušena k 1. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5 (333432) - srpen 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

350 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A8 (334201) - srpen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50463-2 ed. 2/Oprava 1 (341566) - srpen 2019

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

20 Kč

ČSN EN 60674-3-2/změna Z1 (346573) - srpen 2019

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou dvouose orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

Změna bude zrušena k 14. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 (346573) - srpen 2019

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61051-1/změna Z1 (358080) - srpen 2019

Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 3. prosinci 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61051-1 ed. 2 (358080) - srpen 2019

Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60793-2-50 ed. 5/změna Z1 (359213) - srpen 2019

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Změna bude zrušena k 18. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 (359213) - srpen 2019

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62149-10 (359276) - srpen 2019

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0011-1/změna Z1 (360011) - srpen 2019

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 36 0011-2/změna Z1 (360011) - srpen 2019

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

32 Kč

ČSN 36 0020/změna Z1 (360020) - srpen 2019

Sdružené osvětlení

32 Kč

ČSN EN 60188 ed. 2/změna A11 (360230) - srpen 2019

Vysokotlaké rtuťové výbojky - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60601-2-16 ed. 2/změna Z1 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

Změna bude zrušena k 24. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-39 ed. 2/změna Z1 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

Změna bude zrušena k 24. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 80601-2-30/změna Z1 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů

Změna bude zrušena k 24. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

570 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-39 ed. 3 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

340 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů

550 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - srpen 2019

Internet věcí (IoT) - Slovník

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - srpen 2019

Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - srpen 2019

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

550 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 7112 (476010) - srpen 2019 aktuální vydání

Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - srpen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 48-2 (621433) - srpen 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 1762 (635440) - srpen 2019 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 472/změna A1 (640001) - srpen 2019

Plasty - Slovník

230 Kč

ČSN EN 17228 (640515) - srpen 2019

Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21301-1 (643040) - srpen 2019

Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21301-2 (643040) - srpen 2019

Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21309-1 (643901) - srpen 2019

Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21309-2 (643901) - srpen 2019

Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21305-1 (644420) - srpen 2019

Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21305-2 (644420) - srpen 2019

Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20558-1 (645706) - srpen 2019

Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20558-2 (645706) - srpen 2019

Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 438-2 +A1 (647501) - srpen 2019 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností

590 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 589 (656503) - srpen 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16140 (721190) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly

230 Kč

ČSN EN 13369 ed. 2 (723001) - srpen 2019 aktuální vydání

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

570 Kč

ČSN EN 13369/změna Z2 (723001) - srpen 2019

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 12310-2 (727636) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17087 (728014) - srpen 2019

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12631 (730321) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla

550 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice

230 Kč

ČSN 73 0580-1/změna Z3 (730580) - srpen 2019

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

32 Kč

ČSN 73 0580-2/změna Z1 (730580) - srpen 2019

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

32 Kč

ČSN 73 0580-3/změna Z3 (730580) - srpen 2019

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

32 Kč

ČSN 73 0580-4/změna Z3 (730580) - srpen 2019

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

32 Kč

ČSN EN 17037 (730582) - srpen 2019 aktuální vydání

Denní osvětlení budov

550 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

340 Kč

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - srpen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

340 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - srpen 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

590 Kč

ČSN 73 4301/změna Z4 (734301) - srpen 2019

Obytné budovy

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 17075 (757060) - srpen 2019

Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - srpen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17123 (757788) - srpen 2019

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14702-3 (758060) - srpen 2019

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV)

340 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - srpen 2019 aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 17177 (771039) - srpen 2019

Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - srpen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - srpen 2019 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10079-1 ed. 2/změna A1 (852703) - srpen 2019

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení

125 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 16121 +A1 (910414) - srpen 2019 aktuální vydání

Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - srpen 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč