ČSN (normy i změny) z června 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč

ČSN ISO 2903/Oprava 1 (014017) - červen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-2/změna Z1 (015257) - červen 2019

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-3/změna Z1 (015257) - červen 2019

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality

65 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-26 (018259) - červen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 26: Informace o místech vyžadujících zvýšenou pozornost (TPEG2-VLI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 16157-2 (018295) - červen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 14399-1 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

350 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání

340 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

350 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

340 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky

230 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením

190 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13144 (038166) - červen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-1 (038235) - červen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - červen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN IEC 62822-1 (050694) - červen 2019

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN 50445/změna Z1 (050697) - červen 2019

Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - červen 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 18119 (078540) - červen 2019

Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení

550 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62256/Oprava 1 (085022) - červen 2019

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 4. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-5-3 ed. 3/změna Z1 (184001) - červen 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 (184001) - červen 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN IEC 62239-1 (311745) - červen 2019

Proces managementu pro avioniku - Plán managementu - Část 1: Plán managementu přípravy a údržby elektronických součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(801)/změna A1 (330050) - červen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 60050-521/změna A2 (330050) - červen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 60050-523 (330050) - červen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

675 Kč

ČSN 33 2000-1 ed. 2/Oprava 1 (332000) - červen 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

20 Kč

ČSN EN 60204-11/změna Z1 (332200) - červen 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

Změna bude zrušena k 9. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200) - červen 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

550 Kč

ČSN EN IEC 62046/Oprava 1 (332207) - červen 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob

20 Kč

ČSN EN 50341-2-12 (333300) - červen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50341-2-20 ed. 2 (333300) - červen 2019 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50341-2-20/změna Z1 (333300) - červen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 26. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50155 ed. 4/Oprava 1 (333555) - červen 2019

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

20 Kč

ČSN EN 61970-453 ed. 2/změna A1 (334910) - červen 2019

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50129 ed. 2 (342675) - červen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 010 Kč

ČSN EN 50129/změna Z1 (342675) - červen 2019

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - červen 2019

Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

340 Kč

ČSN EN IEC 62961 (346721) - červen 2019

Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody

340 Kč

ČSN EN 60137 ed. 4/Oprava 1 (348043) - červen 2019

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61058-1-1/Oprava 1 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61058-1-2/Oprava 1 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61058-2-6/změna Z1 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. prosinci 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61326-3-2/změna Z1 (356508) - červen 2019

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61326-3-2 ed. 2 (356508) - červen 2019

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost pro systémy souvisící s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61439-2 ed. 2/Oprava 1 (357107) - červen 2019

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

20 Kč

ČSN EN 60424-3 ed. 2/změna Z1 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 3: ETD-jádra, EER-jádra, EC-jádra a E-jádra

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-11/změna Z1 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-6/změna Z1 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-7/změna Z1 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 63093-8 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62317-11/změna Z1 (358475) - červen 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN 62317-6/změna Z1 (358475) - červen 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN 62317-7/změna Z1 (358475) - červen 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN 62317-8/změna Z1 (358475) - červen 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 8: E-jádra

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč

ČSN EN 50377-18-1 (359242) - červen 2019

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 x 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 um kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61167 ed. 3/změna A1 (360250) - červen 2019

Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5/změna A1 (361045) - červen 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

230 Kč

ČSN EN IEC 63135 (367835) - červen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Palubní zařízení SAR - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60268-4 ed. 4/změna Z1 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Změna bude zrušena k 17. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60268-21 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60268-4 ed. 5 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 63033-2 (368609) - červen 2019

Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - červen 2019 aktuální vydání

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13941-1 (383370) - červen 2019

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 13941-2 (383370) - červen 2019

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - červen 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4885 (420004) - červen 2019 aktuální vydání

Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník

550 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - červen 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13756 (490005) - červen 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16818 (490677) - červen 2019

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 646 (500487) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 648 (500488) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17203 (560004) - červen 2019

Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 13766 (635445) - červen 2019 aktuální vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 20753 (640226) - červen 2019 aktuální vydání

Plasty - Zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17129 (640667) - červen 2019

Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - červen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

770 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - červen 2019

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - červen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

340 Kč

ČSN EN 438-8 (647501) - červen 2019 aktuální vydání

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15426 (650122) - červen 2019 aktuální vydání

Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - červen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

230 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - červen 2019

Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

TNI CEN/TR 17341 (659813) - červen 2019

Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/změna A5 (695245) - červen 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 196-11 (722100) - červen 2019

Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

230 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - červen 2019 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

230 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - červen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - červen 2019 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 13788 (730544) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

590 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - červen 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě

550 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14351-2 (746075) - červen 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 752 (756110) - červen 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

590 Kč

ČSN EN ISO 11348-1/změna A1 (757734) - červen 2019

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

125 Kč

ČSN EN ISO 11348-2/změna A1 (757734) - červen 2019

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

125 Kč

ČSN EN ISO 11348-3/změna A1 (757734) - červen 2019

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi

125 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - červen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

550 Kč

76 Služby

ČSN EN 16763 (763304) - červen 2019 aktuální vydání

Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 868-10 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 23702-1 (793870) - červen 2019

Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 17137 (800295) - červen 2019

Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1815/Oprava 1 (804433) - červen 2019

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 17117-1 (804641) - červen 2019

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 148-1 (832281) - červen 2019 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 358 (832651) - červen 2019 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení

350 Kč

ČSN EN 16523-2 +A1 (832902) - červen 2019 aktuální vydání

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - červen 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15883-4 ed. 2/změna Z1 (847150) - červen 2019

Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3 (847150) - červen 2019

Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - červen 2019 aktuální vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - červen 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - červen 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 700 V2.2.1 (875501) - červen 2019

Rozšířené digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1335-2 (911101) - červen 2019 aktuální vydání

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1069-2 (940910) - červen 2019 aktuální vydání

Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny

350 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - červen 2019 aktuální vydání

Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - červen 2019 aktuální vydání

Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1888-1 (943412) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 1888-2 (943412) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 2: Sportovní kočárky pro děti s hmotností od 15 kg do 22 kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17022 (943466) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Pomůcky ke koupání - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17072 (943467) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Vaničky na koupání a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17114 (961532) - červen 2019

Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17138 (961533) - červen 2019

Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč