ČSN (normy i změny) z dubna 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10005 (010332) - duben 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

440 Kč

ČSN EN ISO 14026 (010926) - duben 2019

Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14034 (010934) - duben 2019

Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14052 (010952) - duben 2019

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - duben 2019

Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18314-1 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52901 (011827) - duben 2019

Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22397 (012340) - duben 2019

Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 129-1 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

655 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí

350 Kč

ČSN EN ISO 6413 (013228) - duben 2019

Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 16157-1 (018295) - duben 2019

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - duben 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20728 (038198) - duben 2019

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11124-2 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-3 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-4 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-2 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-3 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-4 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-5 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-6 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení cizích látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-3 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-4 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-5 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-6 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-7 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-8 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17001 (038706) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku

190 Kč

ČSN EN 17002 (038707) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku

230 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - duben 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 18275 (055009) - duben 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20378 (055320) - duben 2019

Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 10460 (078548) - duben 2019

Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11990 (192012) - duben 2019

Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - duben 2019 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

945 Kč

ČSN EN 14236 (257864) - duben 2019 aktuální vydání

Ultrazvukové plynoměry pro domácnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - duben 2019 aktuální vydání

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459-2 +A1 (268804) - duben 2019 aktuální vydání

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24134 (268851) - duben 2019

Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 19014-3 (278017) - duben 2019

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16989 (280161) - duben 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru

550 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - duben 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 3779 (300170) - duben 2019

Silniční vozidla - Identifikační číslo vozidla (VIN) - Obsah a struktura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - duben 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 8856 (304209) - duben 2019

Silniční vozidla - Elektrické vlastnosti startérů - Zkušební metody a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4839-001 (311758) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4839-003 (311758) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 003: Bez pomocných kontaktů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-005 (311778) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-006 (311778) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-007 (311778) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-228 (311810) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 228: Síla vysunutí kovového ochranného kroužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-403 (311810) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-102 (311827) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-106 (311827) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 106: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -30 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-202 (311925) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2369 (312712) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Dráty ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,2 mm <= D <= 8 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2564 (317724) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

TNI 32 0000 (320000) - duben 2019

Terminologie plavidel a plavby

2 050 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Základní údaje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - duben 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320840) - duben 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12215-1 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9093-1 (325023) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9093-2 (325023) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(702)/změna A4 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

230 Kč

ČSN IEC 50(704)/změna A3 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

125 Kč

ČSN IEC 50(714)/změna A3 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

65 Kč

ČSN IEC 50(721)/změna A3 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

125 Kč

ČSN IEC 50(726)/změna A3 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

65 Kč

ČSN IEC 50(731)/změna A3 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

65 Kč

ČSN IEC 50(806)/změna A2 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu

65 Kč

ČSN IEC 60050-713/změna A3 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 60050-808/změna A1 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

65 Kč

ČSN IEC 60050(723)/změna A4 (330050) - duben 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

125 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - duben 2019 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 50136-1/změna A1 (334596) - duben 2019

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60404-16/Oprava 2 (345884) - duben 2019

Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-14 ed. 2/změna Z1 (350000) - duben 2019

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

Změna bude zrušena k 21. září 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000) - duben 2019

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

230 Kč

ČSN EN IEC 62477-2 (351534) - duben 2019

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 2 (354106) - duben 2019

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

1 530 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 3/Oprava 1 (354106) - duben 2019

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 50064 (357177) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50064 +A1/změna Z1 (357177) - duben 2019

Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50068 (357178) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50068 +A1/změna Z1 (357178) - duben 2019

Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50069 (357179) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50069 +A1/změna Z1 (357179) - duben 2019

Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 3. září 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-630 (359039) - duben 2019

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-630: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Absorpce vlhkosti po aklimatizaci v tlakové nádobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-49 ed. 2/změna Z1 (359213) - duben 2019

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

Změna bude zrušena k 19. září 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-49 ed. 3 (359213) - duben 2019

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 13201-2 (360455) - duben 2019 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4/změna A2 (361045) - duben 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

190 Kč

ČSN EN 62784 (361050) - duben 2019

Vysavače a odsavače prachu poskytující úroveň ochrany zařízení Dc pro sběr hořlavých prachů - Zvláštní požadavky

230 Kč

ČSN EN 50597 ed. 2 (361060) - duben 2019 aktuální vydání

Spotřeba energie výdejních strojů

340 Kč

ČSN EN 50597/změna Z1 (361060) - duben 2019

Spotřeba energie výdejních strojů

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62885-5 (361060) - duben 2019

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 5: Vysokotlaké čističe a čističe parou pro domácnost a komerční použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2/Oprava 1 (364801) - duben 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

20 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - duben 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii

590 Kč

ČSN EN 60728-11 ed. 3/změna A11 (367211) - duben 2019

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60728-113 (367211) - duben 2019

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50174-1 ed. 2/změna Z1 (369071) - duben 2019

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

Změna bude zrušena k 21. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50174-1 ed. 3 (369071) - duben 2019

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

570 Kč

ČSN EN 50174-2 ed. 2/změna Z1 (369071) - duben 2019

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

Změna bude zrušena k 21. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50174-2 ed. 3 (369071) - duben 2019

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

770 Kč

ČSN EN 50581/změna Z1 (369083) - duben 2019

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

Změna bude zrušena k 7. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 63000 (369083) - duben 2019

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - duben 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - duben 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20765-1 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20765-2 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 23874 (385512) - duben 2019

Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16925 (389215) - duben 2019

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 28057 (404310) - duben 2019

Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - duben 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové

350 Kč

ČSN EN 12681-1 (429716) - duben 2019 aktuální vydání

Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Techniky filmu

440 Kč

ČSN EN 12681-2 (429716) - duben 2019

Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 2: Technika s digitálním detektorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 13909-8 (441314) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

340 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení obsahu popelovin

190 Kč

ČSN ISO 647 (441371) - duben 2019 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci

190 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12733 +A1/změna Z1 (470631) - duben 2019

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 31. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1910 (492122) - duben 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6888-1/změna A2 (560089) - duben 2019

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 18363-2 (588725) - duben 2019

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 6802 (635222) - duben 2019 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 14852 (640511) - duben 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12294/změna Z1 (643182) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. září 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 13056 (643182) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12295/změna Z1 (643183) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a přípojné tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. září 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 19892 (643183) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12293/změna Z1 (643184) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Termoplastové trubky a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. září 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 19893 (643184) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - duben 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání

230 Kč

ČSN EN ISO 1856 (645442) - duben 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku

190 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - duben 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13702 (657103) - duben 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 18473-1 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-2 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - duben 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4628-1/Oprava 1 (673071) - duben 2019

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování

20 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-2 (695245) - duben 2019 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 4.19t, A1 4.19t, A2 4.19t

1 030 Kč

ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - duben 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

125 Kč

ČSN EN 13445-2/změna A2 (695245) - duben 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

125 Kč

ČSN EN 13445-2/změna A3 (695245) - duben 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

190 Kč

ČSN EN 17124 (697281) - duben 2019

Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zabezpečení kvality - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1279-5 (701621) - duben 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1279-5 +A2/změna Z2 (701621) - duben 2019

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1279-6 (701621) - duben 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

550 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22477-1 (721008) - duben 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - duben 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17190 (727660) - duben 2019

Hydroizolační pásy a fólie - Index odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0040 (730040) - duben 2019 aktuální vydání

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

340 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - duben 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 384 +A1 (731712) - duben 2019 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16929 (731785) - duben 2019

Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - duben 2019 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 7029 (737029) - duben 2019

Odrazová zrcadla

125 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - duben 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

340 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 17217 (760326) - duben 2019

Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 868-2 (770360) - duben 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 12726 (771012) - duben 2019 aktuální vydání

Obaly - Ústí hrdla pro korkové zátky s vnitřním průměrem 18,5 mm a záklopky pro prokázání neporušenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 18895 (795210) - duben 2019

Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22653 (795218) - duben 2019

Obuv - Zkoušení podšívek a podšívkových stélek - Statické tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17703 (795224) - duben 2019

Obuv - Zkoušení vrchů - Chování při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17705 (795225) - duben 2019

Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Tepelněizolační vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17696 (795226) - duben 2019

Obuv - Zkoušení vrchů podšívek a podšívkových stélek - Pevnost v dalším trhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17702 (795230) - duben 2019

Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17706 (795232) - duben 2019

Obuv - Zkoušení vrchů - Pevnost v tahu a tažnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17709 (795602) - duben 2019

Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 17096 (806195) - duben 2019

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10325 (808645) - duben 2019 aktuální vydání

Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8pramenná splétaná lana, 12pramenná splétaná lana a opláštěná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1885 (808806) - duben 2019 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Termíny a definice

340 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 17059 (822010) - duben 2019 aktuální vydání

Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16523-1 +A1 (832902) - duben 2019 aktuální vydání

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19258 (836205) - duben 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí

340 Kč

ČSN EN ISO 23470 (836226) - duben 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11139 (855256) - duben 2019

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy

570 Kč

ČSN EN ISO 20569 (856052) - duben 2019

Stomatologie - Trepanační vrtáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20570 (856053) - duben 2019

Stomatologie - Držátka skalpelových čepelek pro stomatologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10650 (856073) - duben 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - duben 2019 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 301 549 V1.1.2/změna Z1 (870009) - duben 2019

Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 (872016) - duben 2019

Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16232 +A1 (943459) - duben 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti

570 Kč

ČSN EN 16232/změna Z1 (943459) - duben 2019

Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4531 (945056) - duben 2019

Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19119 (979838) - duben 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Služby

770 Kč

ČSN EN ISO 19136-2 (979856) - duben 2019

Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 2: Rozšířená schemata a pravidla kódování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč