ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 (872016)

Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN

ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a přidružené procesy měření, které odrážejí provozní energetickou účinnost dále uvedených zařízení digitální buňkové rádiové přístupové sítě (RAN) a podpůrných infrastruktur:
" integrovaná základnová stanice (BS);
" distribuovaná BS;
" stanoviště BS.
Opakovače se v tomto dokumentu neuvažují, ale zvažují se pro další studium.
Spotřeba energie uživatelských zařízení (UE) leží mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu, avšak vzhledem k tomu, že uživatelská zařízení ovlivňují energetickou účinnost základnové stanice, zvažují se pro další studium.
Stanovené KPI:
" kombinují spotřebu energie (ve formě elektřiny) s objemem zpracovávaných dat;
" kombinují spotřebu energie (ve formě elektřiny) s obsluhovanou oblastí pokrytí;
" jsou použitelné pro výše uvedená zařízení a v určitých případech rovněž pro stanoviště, v nichž jsou umístěna tato zařízení;
" jsou především určeny pro analýzu trendů - nikoliv k umožnění porovnání mezi jednotlivými BS, nejsou-li provozní podmínky "podobné".
Tento dokument stanovuje KPI, které jsou použitelné pouze pro stanoviště BS podporující síť s jedním operátorem. KPI pro sdílenou BS a stanoviště BS mezi dvěma nebo více operátory se zvažují pro další studium.
Zařízení RAN, jimiž se tento dokument zabývá, podporují následující RAN buď jednotlivě nebo v kombinaci: UTRA, WCDMA, E-UTRA, LTE, GSM.
KPI pro budoucí technologie RAN, jako je 5G, se budou zvažovat pro budoucí verzi tohoto dokumentu, jakmile budou dokončeny příslušné specifikace.
Tento dokument nedefinuje cílové hodnoty pro spotřebu energie, ani energetickou účinnost zařízení, pro která jsou KPI stanoveny.

Označení ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 (872016)
Katalogové číslo 507108
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2019
Datum účinnosti 1. 5. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135071081
Dostupnost skladem (tisk na počkání)