Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z ledna 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
503973 ČSN ISO 10816-21 (011412) - leden 2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou
230 Kč vč. DPH
503972 ČSN ISO 13379-2 (011444) - leden 2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech
230 Kč vč. DPH
503974 ČSN ISO 18129 (011463) - leden 2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti
340 Kč vč. DPH
504141 ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
504145 ČSN P ISO/TS 21219-24 (018259) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
504140 ČSN P ISO/TS 21219-7 (018259) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504143 ČSN ISO 15638-10 (018318) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
504146 ČSN ISO 15638-18 (018318) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
504144 ČSN P CEN/TS 16405 (018466) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504142 ČSN ISO 13111-1 (018471) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503954 ČSN P ISO/TS 20026 (018490) - leden 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503993 ČSN EN 14543 (061462) - leden 2018 nové vydání
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
440 Kč vč. DPH
503665 ČSN EN 1909 (273012) - leden 2018 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace
230 Kč vč. DPH
503995 ČSN ISO 8643 (277906) - leden 2018 nové vydání
Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky
230 Kč vč. DPH
504033 ČSN EN 45545-2 +A1/Oprava 1 (280160) - leden 2018
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí
20 Kč vč. DPH
504011 ČSN EN ISO 8665 (324010) - leden 2018 nové vydání
Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam
190 Kč vč. DPH
503955 ČSN IEC 60050-151/změna A2 (330050) - leden 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení
65 Kč vč. DPH
503883 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/změna Z2 (332000) - leden 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Změna bude zrušena k 7. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
503882 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
350 Kč vč. DPH
504025 ČSN 33 2000-7-708 ed. 3/změna Z1 (332000) - leden 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
Změna bude zrušena k 18. srpnu 2020
32 Kč vč. DPH
504024 ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 (332000) - leden 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
230 Kč vč. DPH
503884 ČSN 33 2130 ed. 3/změna Z1 (332130) - leden 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
32 Kč vč. DPH
503362 ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160) - leden 2018 nové vydání
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 365 Kč vč. DPH
504007 ČSN EN 61400-12-1/změna Z1 (333160) - leden 2018
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
504001 ČSN EN 55035 (334235) - leden 2018
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost
590 Kč vč. DPH
504003 ČSN EN 62884-1 (358492) - leden 2018
Technika měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 1: Základní metody měření
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
503953 ČSN EN 61967-4/Oprava 2 (358798) - leden 2018
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504152 ČSN EN 60749-43 (358799) - leden 2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503989 ČSN EN 61191-3 ed. 2 (359041) - leden 2018 nové vydání
Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů
340 Kč vč. DPH
503990 ČSN EN 61191-3/změna Z1 (359041) - leden 2018
Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů
Změna bude zrušena k 4. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504004 ČSN EN 60794-1-2 ed. 4/Oprava 1 (359223) - leden 2018
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504005 ČSN EN 60794-1-20/změna Z1 (359223) - leden 2018
Optické vláknové kabely - Část 1-20: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecně a definice
32 Kč vč. DPH
504150 ČSN EN 60794-2 ed. 2 (359223) - leden 2018 nové vydání
Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504151 ČSN EN 60794-2/změna Z1 (359223) - leden 2018
Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace
Změna bude zrušena k 27. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504148 ČSN EN 61753-121-2 ed. 2 (359255) - leden 2018 nové vydání
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
504149 ČSN EN 61753-121-2/změna Z1 (359255) - leden 2018
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí
Změna bude zrušena k 20. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
503985 ČSN EN 62343 ed. 2 (359278) - leden 2018 nové vydání
Dynamické moduly - Obecně a návod
340 Kč vč. DPH
503987 ČSN EN 62343/změna Z1 (359278) - leden 2018
Dynamické moduly - Obecně a návod
Změna bude zrušena k 20. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
503986 ČSN EN 62496-2 (359290) - leden 2018
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503702 ČSN EN 62717 (360017) - leden 2018
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
550 Kč vč. DPH
504037 ČSN EN 60809 ed. 2/změna A1 (360180) - leden 2018
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503733 TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018
Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504000 ČSN EN 62612/změna A11 (360701) - leden 2018
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení
230 Kč vč. DPH
503411 ČSN EN 62877-1/Oprava 1 (364381) - leden 2018
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503510 ČSN EN 62827-2 (367216) - leden 2018
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 2: Management řízení více zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503509 ČSN EN 63028 (367217) - leden 2018
Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503508 ČSN EN 63035 (367218) - leden 2018
MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503936 ČSN EN 60825-1 ed. 3/Oprava 1 (367750) - leden 2018
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504162 ČSN EN 50849/Oprava 1 (368012) - leden 2018
Nouzové zvukové systémy
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
503511 ČSN EN 62680-1-2 ed. 2 (368691) - leden 2018 nové vydání
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 072 Kč vč. DPH
503944 ČSN EN 62680-1-2/změna Z1 (368691) - leden 2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 27. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504036 ČSN EN 61672-2 ed. 2/změna A1 (368813) - leden 2018
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky
125 Kč vč. DPH
504034 ČSN EN 61252/změna Z3 (368832) - leden 2018
Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry
125 Kč vč. DPH
504035 ČSN EN 61260-2/změna A1 (368852) - leden 2018
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky
125 Kč vč. DPH
504038 ČSN EN 50174-3 ed. 2/změna A1 (369071) - leden 2018
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov
230 Kč vč. DPH
503122 ČSN EN 62321-8 (369080) - leden 2018
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503724 ČSN EN 419212-1 ed. 2 (369890) - leden 2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503937 ČSN EN 419212-1/změna Z1 (369890) - leden 2018
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
503938 ČSN EN 419212-2/změna Z1 (369890) - leden 2018
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Dodatečné služby
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
503723 ČSN EN 419212-3 (369890) - leden 2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
503689 ČSN EN 16750 (389255) - leden 2018
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503512 ČSN EN ISO 377 (420305) - leden 2018 nové vydání
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504075 ČSN EN 10247 (420472) - leden 2018 nové vydání
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení
570 Kč vč. DPH
504076 ČSN EN ISO 3928 (420771) - leden 2018 nové vydání
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy
230 Kč vč. DPH
504018 ČSN EN 10270-1 +A1 (426481) - leden 2018 nové vydání
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena
340 Kč vč. DPH
503994 ČSN ISO 3767-3 (470050) - leden 2018 nové vydání
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje
230 Kč vč. DPH
503731 ČSN ISO 3767-4 (470050) - leden 2018 nové vydání
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje
340 Kč vč. DPH
503024 ČSN ISO 3767-5 (470050) - leden 2018 nové vydání
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje
190 Kč vč. DPH
503374 ČSN EN 14915 +A1 (492113) - leden 2018 nové vydání
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503903 ČSN EN 14915/změna Z1 (492113) - leden 2018
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 31. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
503629 ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - leden 2018 nové vydání
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503513 ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - leden 2018
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503722 ČSN 57 0146-3 (570146) - leden 2018 nové vydání
Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek
125 Kč vč. DPH
504002 ČSN EN 228 +A1 (656505) - leden 2018 nové vydání
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení
340 Kč vč. DPH
503992 ČSN EN 590 +A1 (656506) - leden 2018 nové vydání
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení
230 Kč vč. DPH
503941 ČSN 65 7222-2 (657222) - leden 2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem
125 Kč vč. DPH
503645 ČSN EN 16640/Oprava 1 (659805) - leden 2018
Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503630 ČSN EN ISO 11609 (681540) - leden 2018 nové vydání
Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504077 ČSN EN 15681-2 (701012) - leden 2018 nové vydání
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma
340 Kč vč. DPH
503928 ČSN EN 1096-5 (701030) - leden 2018 nové vydání
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem
350 Kč vč. DPH
503929 ČSN EN 12488 (701099) - leden 2018 nové vydání
Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení
440 Kč vč. DPH
503514 ČSN EN ISO 10563 (722341) - leden 2018 nové vydání
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503922 ČSN EN ISO 13943 (730801) - leden 2018 nové vydání
Požární bezpečnost - Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503517 ČSN EN 15330-2 (735987) - leden 2018 nové vydání
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503945 ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140) - leden 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
440 Kč vč. DPH
503946 ČSN EN 13108-5/změna Z2 (736140) - leden 2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
Změna byla zrušena k 30. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503956 ČSN EN 13108-9 (736140) - leden 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL)
340 Kč vč. DPH
503516 ČSN EN 12697-27 (736160) - leden 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503515 ČSN EN 14187-1 (736183) - leden 2018 nové vydání
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503942 ČSN 73 6221 (736221) - leden 2018 nové vydání
Prohlídky mostů pozemních komunikací
570 Kč vč. DPH
503518 ČSN EN 16432-1 (736368) - leden 2018
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
503897 ČSN P 73 7505/změna Z1 (737505) - leden 2018
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
32 Kč vč. DPH
503984 ČSN 74 6077 (746077) - leden 2018 nové vydání
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
350 Kč vč. DPH
504008 ČSN EN 1017 +A1 (755890) - leden 2018 nové vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
230 Kč vč. DPH
503519 ČSN EN ISO 13843 (757015) - leden 2018
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504174 ČSN EN ISO 11731 (757881) - leden 2018
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
440 Kč vč. DPH
503975 TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018
Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady
190 Kč vč. DPH
504041 ČSN EN ISO 9405 (804426) - leden 2018
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu
190 Kč vč. DPH
504042 ČSN EN 1102 (806311) - leden 2018 nové vydání
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků
125 Kč vč. DPH
504012 ČSN EN ISO 14123-2 (833230) - leden 2018 nové vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování
230 Kč vč. DPH
503398 ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - leden 2018
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503674 ČSN EN ISO 19743 (838231) - leden 2018
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503520 ČSN EN ISO 15621 (841033) - leden 2018
Inkontinenční pomůcky pro absorpci moči a/nebo stolice - Obecná směrnice pro hodnocení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504147 ČSN EN ISO 18082/změna A1 (852121) - leden 2018
Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny
125 Kč vč. DPH
504161 ČSN EN ISO 5359 ed. 2/změna A1 (852760) - leden 2018
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny
125 Kč vč. DPH
503672 ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - leden 2018 nové vydání
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
503671 ČSN EN ISO 11608-7 (855930) - leden 2018
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503669 ČSN EN ISO 19490 (856046) - leden 2018
Stomatologie - Nástroje pro sinus-lift
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503670 ČSN EN ISO 9873 (856080) - leden 2018 nové vydání
Stomatologie - Zubní zrcátka
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503523 ČSN EN 14988 (943418) - leden 2018
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503900 ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - leden 2018 nové vydání
Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy
440 Kč vč. DPH
503970 ČSN EN 16931-1 (979901) - leden 2018
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury
945 Kč vč. DPH