Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z ledna 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
503973

ČSN ISO 10816-21 (011412) - leden 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou

230 Kč vč. DPH
503972

ČSN ISO 13379-2 (011444) - leden 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech

230 Kč vč. DPH
503974

ČSN ISO 18129 (011463) - leden 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti

340 Kč vč. DPH
504141

ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
504145

ČSN P ISO/TS 21219-24 (018259) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
504140

ČSN P ISO/TS 21219-7 (018259) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
504143

ČSN ISO 15638-10 (018318) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
504146

ČSN ISO 15638-18 (018318) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
504144

ČSN P CEN/TS 16405 (018466) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
504142

ČSN ISO 13111-1 (018471) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
503954

ČSN P ISO/TS 20026 (018490) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
503993

ČSN EN 14543 (061462) - leden 2018 aktuální vydání

Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t


460 Kč vč. DPH
503665

ČSN EN 1909 (273012) - leden 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

230 Kč vč. DPH
503995

ČSN ISO 8643 (277906) - leden 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky

230 Kč vč. DPH
504033

ČSN EN 45545-2 +A1/Oprava 1 (280160) - leden 2018

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

20 Kč vč. DPH
504011

ČSN EN ISO 8665 (324010) - leden 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam

190 Kč vč. DPH
503955

ČSN IEC 60050-151/změna A2 (330050) - leden 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

65 Kč vč. DPH
503883

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/změna Z2 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna bude zrušena k 7. červenci 2020.

32 Kč vč. DPH
503882

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.19t, Z2 12.19t


480 Kč vč. DPH
504025

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3/změna Z1 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

Změna bude zrušena k 18. srpnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504024

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

230 Kč vč. DPH
503884

ČSN 33 2130 ed. 3/změna Z1 (332130) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

32 Kč vč. DPH
503362

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160) - leden 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč vč. DPH
504007

ČSN EN 61400-12-1/změna Z1 (333160) - leden 2018

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504001

ČSN EN 55035 (334235) - leden 2018

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

590 Kč vč. DPH
504003

ČSN EN 62884-1 (358492) - leden 2018

Technika měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 1: Základní metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
503953

ČSN EN 61967-4/Oprava 2 (358798) - leden 2018

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
504152

ČSN EN 60749-43 (358799) - leden 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
503989

ČSN EN 61191-3 ed. 2 (359041) - leden 2018 aktuální vydání

Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů

340 Kč vč. DPH
503990

ČSN EN 61191-3/změna Z1 (359041) - leden 2018

Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů

Změna bude zrušena k 4. červenci 2020.

32 Kč vč. DPH
504004

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4/Oprava 1 (359223) - leden 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
504005

ČSN EN 60794-1-20/změna Z1 (359223) - leden 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-20: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecně a definice

Změna bude zrušena k 16. únoru 2020.

32 Kč vč. DPH
504150

ČSN EN 60794-2 ed. 2 (359223) - leden 2018 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
504151

ČSN EN 60794-2/změna Z1 (359223) - leden 2018

Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace

Změna bude zrušena k 27. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504148

ČSN EN 61753-121-2 ed. 2 (359255) - leden 2018 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
504149

ČSN EN 61753-121-2/změna Z1 (359255) - leden 2018

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna bude zrušena k 20. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
503985

ČSN EN 62343 ed. 2 (359278) - leden 2018 aktuální vydání

Dynamické moduly - Obecně a návod

340 Kč vč. DPH
503987

ČSN EN 62343/změna Z1 (359278) - leden 2018

Dynamické moduly - Obecně a návod

Změna bude zrušena k 20. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
503986

ČSN EN 62496-2 (359290) - leden 2018

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
503702

ČSN EN 62717 (360017) - leden 2018

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.19t


890 Kč vč. DPH
504037

ČSN EN 60809 ed. 2/změna A1 (360180) - leden 2018

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
503733

TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018

Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
504000

ČSN EN 62612/změna A11 (360701) - leden 2018

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení

230 Kč vč. DPH
503411

ČSN EN 62877-1/Oprava 1 (364381) - leden 2018

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
503510

ČSN EN 62827-2 (367216) - leden 2018

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 2: Management řízení více zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503509

ČSN EN 63028 (367217) - leden 2018

Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
503508

ČSN EN 63035 (367218) - leden 2018

MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503936

ČSN EN 60825-1 ed. 3/Oprava 1 (367750) - leden 2018

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
504162

ČSN EN 50849/Oprava 1 (368012) - leden 2018

Nouzové zvukové systémy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
503511

ČSN EN 62680-1-2 ed. 2 (368691) - leden 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

3 532 Kč vč. DPH
503944

ČSN EN 62680-1-2/změna Z1 (368691) - leden 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 27. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504036

ČSN EN 61672-2 ed. 2/změna A1 (368813) - leden 2018

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky

125 Kč vč. DPH
504034

ČSN EN 61252/změna Z3 (368832) - leden 2018

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

125 Kč vč. DPH
504035

ČSN EN 61260-2/změna A1 (368852) - leden 2018

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky

125 Kč vč. DPH
504038

ČSN EN 50174-3 ed. 2/změna A1 (369071) - leden 2018

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

230 Kč vč. DPH
503122

ČSN EN 62321-8 (369080) - leden 2018

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
503724

ČSN EN 419212-1 ed. 2 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503937

ČSN EN 419212-1/změna Z1 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503938

ČSN EN 419212-2/změna Z1 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Dodatečné služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503723

ČSN EN 419212-3 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
503689

ČSN EN 16750 (389255) - leden 2018

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503512

ČSN EN ISO 377 (420305) - leden 2018 aktuální vydání

Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504075

ČSN EN 10247 (420472) - leden 2018 aktuální vydání

Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení

570 Kč vč. DPH
504076

ČSN EN ISO 3928 (420771) - leden 2018 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy

230 Kč vč. DPH
504018

ČSN EN 10270-1 +A1 (426481) - leden 2018 aktuální vydání

Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena

340 Kč vč. DPH
503994

ČSN ISO 3767-3 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje

230 Kč vč. DPH
503731

ČSN ISO 3767-4 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje

340 Kč vč. DPH
503024

ČSN ISO 3767-5 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje

190 Kč vč. DPH
503374

ČSN EN 14915 +A1 (492113) - leden 2018 aktuální vydání

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503903

ČSN EN 14915/změna Z1 (492113) - leden 2018

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503629

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - leden 2018 aktuální vydání

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503513

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - leden 2018

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503722

ČSN 57 0146-3 (570146) - leden 2018 aktuální vydání

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek

125 Kč vč. DPH
504002

ČSN EN 228 +A1 (656505) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.19t, Oprava 1 12.19t


485 Kč vč. DPH
503992

ČSN EN 590 +A1 (656506) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
503941

ČSN 65 7222-2 (657222) - leden 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem

125 Kč vč. DPH
503645

ČSN EN 16640/Oprava 1 (659805) - leden 2018

Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
503630

ČSN EN ISO 11609 (681540) - leden 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504077

ČSN EN 15681-2 (701012) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma

340 Kč vč. DPH
503928

ČSN EN 1096-5 (701030) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem

350 Kč vč. DPH
503929

ČSN EN 12488 (701099) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

440 Kč vč. DPH
503514

ČSN EN ISO 10563 (722341) - leden 2018 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503922

ČSN EN ISO 13943 (730801) - leden 2018 aktuální vydání

Požární bezpečnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
503517

ČSN EN 15330-2 (735987) - leden 2018 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503945

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

440 Kč vč. DPH
503946

ČSN EN 13108-5/změna Z2 (736140) - leden 2018

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503956

ČSN EN 13108-9 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL)

340 Kč vč. DPH
503515

ČSN EN 14187-1 (736183) - leden 2018 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
503942

ČSN 73 6221 (736221) - leden 2018 aktuální vydání

Prohlídky mostů pozemních komunikací

570 Kč vč. DPH
503518

ČSN EN 16432-1 (736368) - leden 2018

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
503897

ČSN P 73 7505/změna Z1 (737505) - leden 2018

Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

32 Kč vč. DPH
503984

ČSN 74 6077 (746077) - leden 2018 aktuální vydání

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t


370 Kč vč. DPH
504008

ČSN EN 1017 +A1 (755890) - leden 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

230 Kč vč. DPH
504174

ČSN EN ISO 11731 (757881) - leden 2018

Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella

440 Kč vč. DPH
503975

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady

190 Kč vč. DPH
504041

ČSN EN ISO 9405 (804426) - leden 2018

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu

190 Kč vč. DPH
504042

ČSN EN 1102 (806311) - leden 2018 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

125 Kč vč. DPH
504012

ČSN EN ISO 14123-2 (833230) - leden 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

230 Kč vč. DPH
503398

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - leden 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503674

ČSN EN ISO 19743 (838231) - leden 2018

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503520

ČSN EN ISO 15621 (841033) - leden 2018

Inkontinenční pomůcky pro absorpci moči a/nebo stolice - Obecná směrnice pro hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504147

ČSN EN ISO 18082/změna A1 (852121) - leden 2018

Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny

125 Kč vč. DPH
504161

ČSN EN ISO 5359 ed. 2/změna A1 (852760) - leden 2018

Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

125 Kč vč. DPH
503672

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - leden 2018 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
503671

ČSN EN ISO 11608-7 (855930) - leden 2018

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503669

ČSN EN ISO 19490 (856046) - leden 2018

Stomatologie - Nástroje pro sinus-lift

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503523

ČSN EN 14988 (943418) - leden 2018

Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503900

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - leden 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy

440 Kč vč. DPH
503970

ČSN EN 16931-1 (979901) - leden 2018

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

945 Kč vč. DPH