ČSN EN 16931-1 (979901) Zrušená norma

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

ČSN EN 16931-1 Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví sémantický datový model základních prvků elektronické faktury. Sémantický model obsahuje jen nezbytné informační prvky, které musí elektronická faktura obsahovat, aby byl zajištěn soulad s právními (i daňovými) předpisy a aby byla umožněna přeshraniční interoperabilita, interoperabilita mezi odvětvími a interoperabilita ve vnitrostátním obchodu. Sémantický model mohou používat organizace v soukromém i veřejném sektoru pro účely fakturace veřejných zakázek. Lze jej využít i k fakturaci mezi podniky v soukromém sektoru. Tento model není specificky určen k fakturaci spotřebitelům.
Tato evropská norma je technologicky neutrální, je kompatibilní s příslušnými mezinárodními standardy pro elektronickou fakturaci, je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2006/112/ES [2] a je vhodná pro použití v obchodních transakcích mezi podniky.
Norma umožňuje vytvořit praktické a uživatelsky přívětivé, flexibilní a nákladově efektivní systémy elektronické fakturace, dále zohledňuje specifické potřeby malých a středních podniků, jakož i místních zadávajících orgánů a zadavatelů;
Použití této normy je v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů, které stanoví směrnice 95/46/ES, s řádným přihlédnutím k zásadám záměrné ochrany soukromí a osobních údajů minimalizace údajů, omezení účelu, nezbytnosti a přiměřenosti

Označení ČSN EN 16931-1 (979901)
Katalogové číslo 503970
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8596135039708
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
a nahrazena ČSN EN 16931-1 +A1 (979901)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901)
Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901)
Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901)
Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

ČSN EN 16931-1 +A1 (979901)
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901)
Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901)
Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B