ČSN ISO 13379-2 (011444)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech

ČSN ISO 13379-2 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 13379 poskytuje postupy na implementování monitorovacích a diagnostických metod založených na datech pro usnadnění práce při analýze, kterou provádí kolektiv specialistů, umístěných v typickém případě v monitorovacím středisku.
Ačkoliv jsou některé z kroků zahrnuty v již existujících nástrojích, je pro dosažení optimálního použití podstatné uvědomovat si následující kroky:
- výběr zařízení, jeho závažné poruchy a dostupné procesní parametry;
- vyčištění a převzorkování dat;
- vývoj modelu;
- spuštění a ladění modelu;
- hodnocení výkonnosti modelu;
- diagnostický proces.
Implementování těchto kroků nevyžaduje důkladnou znalost statistických metod. Vyžaduje schopnost nejprve vybudovat učící se modely a pak provádění monitorovacích a diagnostických procesů.
Učící fáze monitorování založeného na datech se provádí na zařízení, které má obvyklé chování. V tomto případě je princip detekce závady založen na porovnání zjištěných dat a očekávaných dat. Rozdíl mezi zjištěnými a očekávanými hodnotami parametrů (který se nazývá reziduum) odhalí přítomnost anomálie, která může být vztažena buď k zařízení, nebo k přístroji.
Učící fáze diagnózy založené na datech se provádí jak na zařízení, které má obvyklé chování, tak na zařízení s poruchami. Principem metody není detekovat odchylku parametru, nýbrž zjistit závadu porovnáním zjištěné situace se závadami naučenými v průběhu učící fáze. Obvykle aplikovaná metoda spočívá ve zjištění obrazce chování, po kterém následuje klasifikace obrazce chování.
Data mohou být dostupná z historických záznamů distribuovaného řídicího systému (DCS - distributed control system), nebo ze specializovaných monitorovacích systémů.

Označení ČSN ISO 13379-2 (011444)
Katalogové číslo 503972
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135039722
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 13379-1 (011444)
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny