ČSN (normy i změny) z května 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 55000 (010375) - květen 2015

Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie

350 Kč

ČSN ISO 55001 (010376) - květen 2015

Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky

340 Kč

ČSN EN 16646 (010665) - květen 2015

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - květen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - květen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry)

550 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005) - květen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů

230 Kč

ČSN ISO 12715 (015025) - květen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond

340 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A5 (018012) - květen 2015

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

230 Kč

ČSN ISO 15638-11 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-12 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-14 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-15 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-16 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-17 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-6 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-8 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1591-1 (131551) - květen 2015 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

590 Kč

ČSN EN 545 (132070) - květen 2015 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 16146 +A1 (135902) - květen 2015 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-2 ed. 2/změna Z1 (184001) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC 8802-3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 21. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-2 ed. 3 (184001) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

2 082 Kč

ČSN EN 61158-3-1 ed. 2 (184020) - květen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-1: Definice služby datového spoje - Prvky typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61158-3-1/změna Z1 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-1: Definice služby datového spoje - Prvky typu 1

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-12 ed. 2/změna Z1 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-12 ed. 3 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 29. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61158-3-2 ed. 2 (184020) - květen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 61158-3-2/změna Z1 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-3 ed. 2 (184020) - květen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-3: Definice služby datového spoje - Prvky typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-3-3/změna Z1 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-3: Definice služby datového spoje - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-4 ed. 2 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 29. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61158-3-4/změna Z1 (184020) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62714-1 (184020) - květen 2015

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Část 1: Architektura a obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN EN 60297-3-108 (188001) - květen 2015

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-3-3 (270105) - květen 2015

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

340 Kč

ČSN EN 81-1 +A3/změna Z1 (274003) - květen 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2 +A3/změna Z1 (274003) - květen 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-20 (274003) - květen 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18t, Oprava 2 1.20t

985 Kč

ČSN EN 81-50 (274003) - květen 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

610 Kč

ČSN EN 1570-1 +A1 (275011) - květen 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

570 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 15496 (309060) - květen 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 1915-2 +A1 (319322) - květen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1915-3 +A1 (319322) - květen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-2 ed. 2/změna Z1 (332320) - květen 2015

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

Změna byla zrušena k 25. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320) - květen 2015

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

570 Kč

ČSN EN 61241-4/změna Z1 (332335) - květen 2015

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 4: Typ ochrany "pD"

Změna byla zrušena k 25. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62290-1 ed. 2 (333530) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy

350 Kč

ČSN EN 62290-1/změna Z1 (333530) - květen 2015

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62290-2 ed. 2 (333530) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků

550 Kč

ČSN EN 62290-2/změna Z1 (333530) - květen 2015

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61287-1 ed. 2 (333551) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 61287-1/změna Z1 (333551) - květen 2015

Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-4-101 (336000) - květen 2015

Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50110-1 ed. 2/změna Z2 (343100) - květen 2015

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Změna byla zrušena k 11. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100) - květen 2015 aktuální vydání

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62501/změna A1 (351543) - květen 2015

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - květen 2015

Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 61169-49 (353811) - květen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 49: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady SMAA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60352-5 ed. 3/Oprava 1 (354061) - květen 2015

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

20 Kč

ČSN EN 62019/změna A12 (354172) - květen 2015

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

125 Kč

ČSN EN 62196-1 ed. 2/změna A12 (354572) - květen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62196-2/změna A12 (354572) - květen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-2-104 ed. 2 (354621) - květen 2015 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-104/změna Z1 (354621) - květen 2015

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60099-4 ed. 2/změna Z1 (354870) - květen 2015

Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107) - květen 2015

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

550 Kč

ČSN EN 60793-1-20 ed. 2 (359213) - květen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60793-1-20/změna Z1 (359213) - květen 2015

Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-50 ed. 2 (359213) - květen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody - Zkouška - Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-50/změna Z1 (359213) - květen 2015

Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody a zkušební postupy - Vlhké teplo konstantní

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-3 ed. 2 (359223) - květen 2015 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3/změna Z1 (359223) - květen 2015

Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-4-10 ed. 2 (359223) - květen 2015 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 4-10: Rodová specifikace - Zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických silových vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-4-10/změna Z1 (359223) - květen 2015

Optické kabely - Část 4-10: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro OPGW (Zemnicí lana s optickými vlákny)

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-7 ed. 3/změna Z1 (359244) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

Změna byla zrušena k 17. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-7-1 (359244) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO - Jedna řada vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60876-1 ed. 2/změna Z1 (359246) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 26. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60876-1 ed. 3 (359246) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61753-031-2 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-2: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-6 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-042-2 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 042-2: Zástrčka pigtailového stylu a zástrčka zásuvkového stylu odrazných součástek OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 (360510) - květen 2015 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

465 Kč

ČSN EN 61347-2-13/změna Z1 (360510) - květen 2015

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31 ed. 2/změna Z1 (361045) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-95 ed. 2/změna Z1 (361045) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

Změna byla zrušena k 29. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31 ed. 3 (361050) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 (361050) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 11.19t

600 Kč

ČSN EN 50272-3/změna Z1 (364380) - květen 2015

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62485-3 (364380) - květen 2015

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie

340 Kč

ČSN EN 50400/Oprava 1 (367911) - květen 2015

Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

Změna byla zrušena k 27. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205) - květen 2015

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

945 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 16842 (420413) - květen 2015

Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - květen 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 17180 (467055) - květen 2015 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 839 (490663) - květen 2015

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou

340 Kč

ČSN EN 330 (490680) - květen 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí - Polní zkouška: Metoda L-spoje

340 Kč

ČSN EN 252 (490692) - květen 2015 aktuální vydání

Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1672-1 (512000) - květen 2015

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky

550 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 3657 (580132) - květen 2015 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 17855-1 (643010) - květen 2015

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč

ČSN ISO 6259-2 (643117) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4433-1 (646451) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4433-2 (646451) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11173 (646452) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 13953 (646453) - květen 2015

Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 13955 (646465) - květen 2015

Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti drcením polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 13966 (646466) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 2507-1 (646467) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 2507-2 (646467) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 18553 +Amd. 1 (646469) - květen 2015

Metody stanovení stupně disperze pigmentu nebo sazí v trubkách a tvarovkách z polyolefinů a materiálech pro jejich výrobu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12594 (657005) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků

190 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT

230 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti

190 Kč

ČSN EN 13808/změna Z1 (657207) - květen 2015

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16556 (668610) - květen 2015

Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13892-3 (722482) - květen 2015 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

210 Kč

ČSN EN ISO 10081-4 (726014) - květen 2015

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002) - květen 2015 aktuální vydání

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002) - květen 2015

National Annex - Eurocode: Basis of structural design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1990/změna Z4 (730002) - květen 2015

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

65 Kč

ČSN EN 1991-1-7/změna A1 (730035) - květen 2015

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

230 Kč

ČSN EN 16487 (730530) - květen 2015

Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201) - květen 2015

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1995-1-1/změna A2 (731701) - květen 2015

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

190 Kč

ČSN EN 13146-4 +A1 (736375) - květen 2015

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16034 (747050) - květen 2015

Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14718 (755467) - květen 2015 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup

230 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - květen 2015

Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)

340 Kč

76 Služby

ČSN ISO 14785 (761203) - květen 2015

Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky

230 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - květen 2015

Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16592 (770244) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)

190 Kč

ČSN EN 16593 (770245) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60

230 Kč

ČSN EN 16594 (770246) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0)

190 Kč

ČSN EN 12377 (770422) - květen 2015 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B01 (800132) - květen 2015 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B01: Stálobarevnost na světle: denním

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 93-2 +Amd. 1 (811951) - květen 2015 aktuální vydání

Textilní stroje a příslušenství - Válcové konve na prameny - Část 2: Odpružená dna

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13138-1 (832763) - květen 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká

340 Kč

ČSN EN ISO 18772 (836232) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů

350 Kč

ČSN EN ISO 10693 (836375) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhličitanů - Odměrná metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 11276 (836631) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1789 +A2 (842110) - květen 2015

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

550 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - květen 2015

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5359 ed. 2 (852760) - květen 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

475 Kč

ČSN EN ISO 5359/změna Z1 (852760) - květen 2015

Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

Změna byla zrušena k 15. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - květen 2015 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu

350 Kč

ČSN EN ISO 11070 (855835) - květen 2015 aktuální vydání

Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 16635-2 (856028) - květen 2015

Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 2: Upínací kleště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13116 (856311) - květen 2015

Stomatologie - Metoda zkoušení ke stanovení rentgenokontrastních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - květen 2015

Stomatologie - Fluoridové laky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 (875160) - květen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 (875160) - květen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 204-2 V1.1.1 (875171) - květen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 203-2 V1.1.1 (875172) - květen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (879045) - květen 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 1: DVB-S2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19157 (979877) - květen 2015 aktuální vydání

Geografická informace - Kvalita dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

1 135 Kč