ČSN EN 13146-4 +A1 (736375) Zrušená norma

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

ČSN EN 13146-4 +A1 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13146-4+A1

Tato evropská norma určuje postup laboratorní zkoušky opakovaným cyklickým pohybem představujícím pohyby způsobované provozem po železniční koleji. Používá se pro stanovení dlouhodobého chování systémů upevnění. Tento zkušební postup je použitelný pro kolejnice montované na povrch příčných a výhybkových pražců a prvků pevné jízdní dráhy a pro zpuštěné kolejnice a postup platí pro úplnou sestavu upevnění kolejnic. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2014.

Označení ČSN EN 13146-4 +A1 (736375)
Katalogové číslo 97220
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963972206
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN 13146-4 (736375)
Tato norma nahradila ČSN EN 13146-4 (736375) z ledna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13146-1 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice

ČSN EN 13146-10 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením

ČSN EN 13146-2 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení

ČSN EN 13146-3 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení

ČSN EN 13146-4 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

ČSN EN 13146-5 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

ČSN EN 13146-6 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek

ČSN EN 13146-7 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti

ČSN EN 13146-8 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

ČSN EN 13146-9 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti