ČSN (normy i změny) z října 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 6336-6 (014687) - říjen 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení

350 Kč

ČSN ISO 14635-1 (014691) - říjen 2014

Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání

340 Kč

ČSN ISO 14635-2 (014691) - říjen 2014

Ozubená kola – Zkušební postupy FZG – Část 2: Zkušební metoda FZG A10/16, 6R/120 relativní únosnosti (EP) olejů proti zadírání při vysokých tlacích

340 Kč

ČSN EN ISO 16810 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 16811 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny

350 Kč

ČSN EN ISO 16823 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika

190 Kč

ČSN EN ISO 16826 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 16827 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit

550 Kč

ČSN EN ISO 16828 (015023) - říjen 2014

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit

340 Kč

ČSN ISO 17185-1 (018241) - říjen 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - říjen 2014 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu

350 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - říjen 2014 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-2-7 (061901) - říjen 2014 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12252 (078472) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG

350 Kč

ČSN EN 15888 (078537) - říjen 2014

Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13774 (136110) - říjen 2014 aktuální vydání

Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12881-1 (260390) - říjen 2014 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814) - říjen 2014

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9927-1 (270041) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Mobilní jeřáby

770 Kč

ČSN EN 81-22 (274003) - říjen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou

1 270 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - říjen 2014 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování

230 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - říjen 2014 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 50436-1 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

350 Kč

ČSN EN 50436-1/změna Z1 (305120) - říjen 2014

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

Změna byla zrušena k 21. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50436-2 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 50436-2/změna Z1 (305120) - říjen 2014

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro všeobecné preventivní použití

Změna byla zrušena k 21. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6059-406 (311712) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 406: Vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6059-601 (311712) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 601: Otevírání a zavírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4199-003 (311713) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Komplementování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4651 (311717) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely s vodiči ze slitiny hliníku plátované mědí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-514 (311725) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2402 (312143) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu NiCr20Co3Fe3 - Žíhaná - Dráty - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4293 (312428) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T73511 - Tyče a profily lisované – a nebo D ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4549 (313904) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze žáruvzdorné oceli nebo žáruvzdorné slitiny niklu - Spojovací koncovky, k přivaření - Konstrukční konfigurace - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4057-402 (314120) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 402: Životnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - říjen 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

340 Kč

ČSN ISO 16363 (319621) - říjen 2014

Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť

550 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-5/změna A1 (321160) - říjen 2014

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-901 (330050) - říjen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace

550 Kč

ČSN EN 50491-6-1 (332151) - říjen 2014

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování

440 Kč

ČSN 33 2165 (332165) - říjen 2014

Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn

350 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-10 (334591) - říjen 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN IEC/TS 62282-1 (336000) - říjen 2014

Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61375-3-4 (342690) - říjen 2014

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 070 Kč

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

350 Kč

ČSN EN 60695-11-2/změna Z1 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

Změna byla zrušena k 14. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2/změna A1 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

125 Kč

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2/změna A1 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

125 Kč

ČSN EN 61212-1 ed. 2/Oprava 1 (346520) - říjen 2014

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2/Oprava 1 (346572) - říjen 2014

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60317-51 ed. 2 (347307) - říjen 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 51: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 180

190 Kč

ČSN EN 60317-51/změna Z1 (347307) - říjen 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 51: Měděný vodič kruhového průřezu pájitelný, lakovaný polyuretanem, třída 180

Změna byla zrušena k 19. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-52 ed. 2 (347307) - říjen 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 52: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220

230 Kč

ČSN EN 60317-52/změna Z1 (347307) - říjen 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 52: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220

Změna byla zrušena k 21. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50599 (347822) - říjen 2014

Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šňůry a přímé šňůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228) - říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu

230 Kč

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181) - říjen 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.14t, Oprava 2 1.15t

630 Kč

ČSN EN 61837-2 ed. 2/změna A1 (358401) - říjen 2014

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 21. červnu 2021.

190 Kč

ČSN EN 60793-1-51 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Suché teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-51/změna Z1 (359213) - říjen 2014

Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Suché teplo

Změna byla zrušena k 12. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Změna teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-52/změna Z1 (359213) - říjen 2014

Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Změna teploty

Změna byla zrušena k 12. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-53 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Ponoření do vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-53/změna Z1 (359213) - říjen 2014

Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Ponoření do vody

Změna byla zrušena k 12. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-5-10 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-5-20 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62522 (359283) - říjen 2014

Kalibrace laditelných laserových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61190-1-2 ed. 2/změna Z1 (359320) - říjen 2014

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži

Změna byla zrušena k 26. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61190-1-2 ed. 3 (359320) - říjen 2014

Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61951-1 ed. 2/změna Z1 (364385) - říjen 2014

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50700 (367257) - říjen 2014

Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí

350 Kč

ČSN EN 62065 ed. 2 (367852) - říjen 2014 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62065/změna Z1 (367852) - říjen 2014

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 13. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-8/změna A1 (368555) - říjen 2014

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62608-1 (368595) - říjen 2014

Konfigurace multimediální domácí sítě - Základní referenční model - Část 1: Model systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 62271-202/změna Z1 (383716) - říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12007-5 (386413) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13354 (451333) - říjen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Podpovrchové plynové přepínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 9167-1/změna A1 (461038) - říjen 2014

Semeno řepky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Část 1: Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 16590-2 (470068) - říjen 2014

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 3160-1 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení

190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve

125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

125 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12042 (512515) - říjen 2014 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0634/Oprava 1 (560634) - říjen 2014

Ryby a vodní živočichové - Terminologie

20 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - říjen 2014 aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

440 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 29822 (588824) - říjen 2014

Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12872 (588829) - říjen 2014

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12873 (588830) - říjen 2014

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - říjen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13368-1 (654851) - říjen 2014 aktuální vydání

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií

190 Kč

ČSN EN 12916/Oprava 1 (656115) - říjen 2014

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16476 (656168) - říjen 2014

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - říjen 2014 aktuální vydání

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15963 (657095) - říjen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16701 (668080) - říjen 2014

Energetické materiály pro obranné účely - Bezpečnost, zranitelnost - Drobivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

230 Kč

ČSN ISO 16474-4 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16521 (681518) - říjen 2014

Kosmetika - Analytické metody - Metoda GC/MS pro identifikaci a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích připravených pro analytické vstřikování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-6 (721193) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

230 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

190 Kč

ČSN EN 1367-7 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-8 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu

190 Kč

ČSN EN 1304/změna Z1 (722684) - říjen 2014

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 16283-1 (730511) - říjen 2014

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 6.18t

690 Kč

ČSN 73 0580-2/Oprava 1 (730580) - říjen 2014

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

20 Kč

ČSN EN 16502 (732415) - říjen 2014

Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1992-2/NA ed. A (736208) - říjen 2014 aktuální vydání

National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 2: Concrete bridges – Design and detailing rules

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

TNI CEN/TR 16303-1 (737002) - říjen 2014

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

190 Kč

TNI CEN/TR 16303-2 (737002) - říjen 2014

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

340 Kč

TNI CEN/TR 16303-3 (737002) - říjen 2014

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

230 Kč

TNI CEN/TR 16303-4 (737002) - říjen 2014

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15362 (755645) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16070 (755720) - říjen 2014

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit

230 Kč

ČSN 75 6401 (756401) - říjen 2014 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

440 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836) - říjen 2014

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 16489-1 (763502) - říjen 2014

Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15619 (804635) - říjen 2014 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce

340 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 1953 (824001) - říjen 2014 aktuální vydání

Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 250 (832242) - říjen 2014 aktuální vydání

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN ISO 11461 (836612) - říjen 2014

Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 11275 (836630) - říjen 2014

Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda

230 Kč

ČSN EN 16457 (838053) - říjen 2014

Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 12183 ed. 2 (841021) - říjen 2014 aktuální vydání

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 12183/změna Z1 (841021) - říjen 2014

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12184 ed. 2 (841022) - říjen 2014 aktuální vydání

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 12184/změna Z1 (841022) - říjen 2014

Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN P CEN ISO/TS 13004 (855258) - říjen 2014

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281) - říjen 2014

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16635-1 (856028) - říjen 2014

Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 1: Děrování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9173-3 (856029) - říjen 2014

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 3: Tvary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (875166) - říjen 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

88 Průmysl polygrafický

ČSN ISO 12647-2 (883011) - říjen 2014 aktuální vydání

Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

360 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN P CEN/TS 16163 (961518) - říjen 2014

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč