ČSN P ISO/TS 22003 (569611) Aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

ČSN P ISO/TS 22003 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace stanovuje pravidla platná pro audit a certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (dále jen FSMS) splňující požadavky uvedené v normě ISO 22000 (nebo soubory specifikovaných požadavků na FSMS). Také poskytuje potřebné informace a důvěru zákazníkům o tom, jak byla provedena certifikace jejich dodavatelů.
Certifikace FSMS je činností posuzování shody třetí stranou (viz norma ISO/IEC 17000:2004, 5.5), a orgány provádějící tuto činnost jsou třetími stranami - subjekty posuzujícími shodu.
POZNÁMKA 1: V této technické specifikaci je termín "produkt" a "služba" používán samostatně (na rozdíl od definice produktu uvedené v normě ISO/IEC 17000).
POZNÁMKA 2: Tato technická specifikace může být použita jako dokument uvádějící kritéria pro akreditaci nebo vzájemné posuzování certifikačních orgánů, jenž usilují o to, aby byla uznána jejich způsobilost certifikovat shodu FSMS s ISO 22000. Tato technická specifikace je rovněž určena pro to, aby byla používána jako dokument obsahující kritéria využívaná regulačními orgány a konsorcii jednotlivých odvětví, jenž jsou zapojeny do přímého uznávání certifikačních orgánů a které stvrzují, že FSMS je shodný s ISO 22000. Některé z těchto požadavků by rovněž mohly být užitečné pro další zainteresované strany zapojené do posuzování shody takovýchto certifikačních orgánů a do posuzování shody jakýchkoliv orgánů, jenž se zavázaly k certifikaci shody FSMS s kritérii doplňujícími nebo lišícími se od těch, jenž jsou uvedené v ISO 22000.
Certifikace FSMS nepotvrzuje bezpečnost nebo vhodnost produktů organizace v rámci potravinového řetězce. Avšak norma ISO 22000 vyžaduje, aby organizace splňovala veškeré požadavky vyplývající z platných právních předpisů týkající se bezpečnosti potravin prostřednictvím svého systému managementu.
POZNÁMKA 3: Certifikace FSMS podle normy ISO 22000 je certifikací systém managementu a nejedná se o certifikaci produktů.
Ostatní uživatelé FSMS mohou používat koncepci a požadavky této technické specifikace za předpokladu, že tyto požadavky budou upraveny dle potřeb.

Označení ČSN P ISO/TS 22003 (569611)
Katalogové číslo 96020
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963960203
Tato norma nahradila ČSN P ISO/TS 22003 (569611) z února 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)