ČSN ISO 22003-1 (569611) Zrušená norma

Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

ČSN ISO 22003-1 Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na audit a certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) splňující požadavky uvedené v normě ISO 22000 (nebo jiné specifikované požadavky na FSMS). Poskytuje také potřebné informace a jistotu zákazníkům ohledně způsobu, jakým byla udělena certifikace jejich dodavatelům.
Certifikace FSMS je činností posuzování shody třetí stranou (jak je popsáno v ISO/IEC 17000:2020, 4.3) a orgány provádějící tuto činnost jsou orgány posuzování shody třetí stranou.
POZNÁMKA 1 - V tomto dokumetu jsou termíny "produkt" a "služba" používány samostatně (na rozdíl od definice produktu uvedené v normě ISO/IEC 17000).
POZNÁMKA 2 - Tento dokument lze použit jako kriteriální dokument pro akreditaci nebo vzájemné posuzování certifikačních orgánů, které usilují o to, aby byly uznány jako kompetentní k certifikaci toho, že FSMS splňuje požadavky ISO 22000 nebo jiných souborů specifických požadavků na FSMS. Je rovněž určen k použití jako kriteriální dokument regulačních orgánů a průmyslových konsorcií, které se zabývají přímým uznáváním certifikačních orgánů za účelem certifikace, že FSMS splňuje požadavky ISO 22000. Některé z jeho požadavků mohou být užitečné i pro další strany zapojené do posuzování shody takových certifikačních orgánů a do posuzování shody orgánů, které se zavazují certifikovat shodu FSMS s dodatečnými kritérii nebo s jinými kritérii než těmi, které jsou v ISO 22000.
Certifikace FSMS nepotvrzuje bezpečnost nebo způsobilost produktů organizace v potravinovém řetězci. FSMS však vyžaduje, aby organizace prostřednictvím svého systému managementu splňovala všechny příslušné zákonné a regulační požadavky týkající se bezpečnosti potravin.
POZNÁMKA 3 - Certifikace FSMS podle normy ISO 22000 je certifikací systému managementu a nejedná se o certifikaci produktu.
Ostatní uživatelé FSMS mohou používat koncepci a požadavky tohoto dokumentu za předpokladu, že tyto požadavky jsou upraveny podle potřeby.

Označení ČSN ISO 22003-1 (569611)
Katalogové číslo 516966
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135169665
Norma byla zrušena k 1. 1. 2024
a nahrazena ČSN ISO 22003-1 (569611)
Tato norma nahradila ČSN P ISO/TS 22003 (569611) z října 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 22003-2 (569611)
Bezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů, procesů a služeb, včetně auditu systému bezpečnosti potravin

foo