ČSN ISO 22003-2 (569611)

Bezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů, procesů a služeb, včetně auditu systému bezpečnosti potravin

ČSN ISO 22003-2 Bezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů, procesů a služeb, včetně auditu systému bezpečnosti potravin
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument doplňuje normu ISO/IEC 17065. Specifikuje pravidla použitelná pro audit systému bezpečnosti potravin (FSS) a certifikaci produktů, procesů a služeb splňujících požadavky certifikačního schématu, který je založen na mezinárodně uznávaných zásadách bezpečnosti potravin (např. CODEX Obecné zásady hygieny potravin) a zahrnuje prvky systému managementu.
Tento dokument se nevztahuje na certifikace, které jsou založeny výhradně na zkoušení produktů (např. prováděné organizací uplatňující ISO/IEC 17025) nebo na inspekci (např. prováděné organizací uplatňující ISO/IEC 17020), a nevztahuje se na schémata bezpečnosti potravin založená na ISO/IEC 17065, které nezahrnují jak mezinárodně uznávané zásady bezpečnosti potravin, tak prvky systému managementu.
Poskytuje také potřebné informace a jistotu zákazníkům ohledně způsobu, jakým byla udělena certifikace jejich dodavatelům.
Certifikace FSS je činností posuzování shody třetí stranou (jak je popsáno v ISO/IEC 17000:2020, 4.3) a orgány provádějící tuto činnost jsou orgány posuzování shody třetí stranou.
POZNÁMKA - Tento dokument lze použít jako kriteriální dokument pro akreditaci nebo vzájemné posuzování certifikačních orgánů, které usilují o to, aby byly uznány jako kompetentní k certifikaci toho, že produkty, procesy a služby organizace a její FSS splňují požadavky certifikačního schématu. Je rovněž určen k použití jako kriteriální dokument regulačních orgánů a průmyslových konsorcií, které se zabývají přímým uznáváním certifikačních orgánů za účelem certifikace, že FSS organizace splňuje požadavky certifikačního schématu. Některé z jeho požadavků mohou být užitečné i pro další strany zapojené do posuzování shody takových certifikačních orgánů a do posuzování shody orgánů, které se zavazují certifikovat shodu FSS s dodatečnými kritérii.
Certifikace FSS nepotvrzuje bezpečnost nebo způsobilost produktů organizace v potravinovém řetězci. Certifikace však vyžaduje, aby organizace prostřednictvím svého systému FSS splňovala všechny příslušné zákonné a regulační požadavky týkající se bezpečnosti potravin.

Označení ČSN ISO 22003-2 (569611)
Katalogové číslo 516967
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135169672
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 22003-1 (569611)
Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

foo