ČSN IEC/TS 62282-1 (336000)

Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie

ČSN IEC/TS 62282-1 Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62282 uvádí jednotnou terminologii ve formě schémat, definicí a rovnic týkajících se technologie palivových článků ve všech aplikacích, včetně (není však omezeno pouze na uvedené) stabilních napájecích systémů, přemístitelných, přenosných a miniaturních napájecích aplikací.
Nejsou zde uvedeny slova a fráze, které lze najít ve standardních slovnících, technických odkazech nebo v souboru IEC 60050.
POZNÁMKA: První vydání IEC/TS 62282-1 bylo určeno jako zdroj pro pracovní skupiny TC 105 a uživatele tohoto souboru norem TC 105; Toto třetí vydání, stejně jako druhé vydání, bylo rozšířeno do obecného slovníku pro palivové články.

Označení ČSN IEC/TS 62282-1 (336000)
Katalogové číslo 96012
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963960128
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-2 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

ČSN EN 62282-3-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému