Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2014

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
93250

ČSN ISO 1122-1 (014604) - únor 2014

Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii

570 Kč vč. DPH
93251

ČSN ISO 1122-2 (014604) - únor 2014

Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení

340 Kč vč. DPH
94305

ČSN EN ISO 15798 (195301) - únor 2014 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč vč. DPH
94292

ČSN EN 16314 (257703) - únor 2014

Plynoměry - Dodatečné funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
94803

ČSN ISO 17363 (269367) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

350 Kč vč. DPH
94804

ČSN ISO 17364 (269368) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI)

440 Kč vč. DPH
94805

ČSN ISO 17365 (269369) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky

350 Kč vč. DPH
94806

ČSN ISO 17366 (269370) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků

350 Kč vč. DPH
94807

ČSN ISO 17367 (269371) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy

550 Kč vč. DPH
94793

ČSN EN ISO 3449/Oprava 1 (277537) - únor 2014

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

20 Kč vč. DPH
94659

ČSN ISO 6747 (278047) - únor 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace

350 Kč vč. DPH
94249

ČSN EN 16054 (309049) - únor 2014 aktuální vydání

Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
94581

ČSN IEC 60050-617/změna A1 (330050) - únor 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

230 Kč vč. DPH
94708

ČSN EN 61400-12-2 (333160) - únor 2014

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t


610 Kč vč. DPH
94425

ČSN EN 61000-3-3 ed. 2/změna Z1 (333432) - únor 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

Změna byla zrušena k 18. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94400

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 (333432) - únor 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t


475 Kč vč. DPH
94673

ČSN EN 50133-1/změna Z1 (334593) - únor 2014

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky

Změna byla zrušena k 11. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94585

ČSN EN 60839-11-1 (334593) - únor 2014

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t


570 Kč vč. DPH
94495

ČSN EN 61970-456 (334910) - únor 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 23. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

507 Kč vč. DPH
94496

ČSN EN 62325-450 (335000) - únor 2014

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

350 Kč vč. DPH
94089

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)

350 Kč vč. DPH
94090

ČSN EN 61643-311/změna Z1 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Specifikace pro plynové výbojky (GDT)

Změna byla zrušena k 16. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94097

ČSN EN 61643-312 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek

340 Kč vč. DPH
94619

ČSN EN 60695-9-1 ed. 2/změna Z1 (345615) - únor 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94618

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (345615) - únor 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod

230 Kč vč. DPH
94699

ČSN EN 50382-1/změna A1 (347665) - únor 2014

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč vč. DPH
94684

ČSN EN 50382-2/změna A1 (347665) - únor 2014

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C

65 Kč vč. DPH
94398

ČSN EN 61954 ed. 2/změna A1 (351611) - únor 2014

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
94654

ČSN EN 60549 (354721) - únor 2014

Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů

230 Kč vč. DPH
94737

ČSN EN 61557-10 ed. 2 (356230) - únor 2014 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

230 Kč vč. DPH
94742

ČSN EN 61557-10/změna Z1 (356230) - únor 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94736

ČSN EN 61557-14 (356230) - únor 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů

340 Kč vč. DPH
94797

ČSN EN 60469 (356299) - únor 2014

Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy

570 Kč vč. DPH
94470

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732) - únor 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t


460 Kč vč. DPH
94471

ČSN EN 61472/změna Z1 (359732) - únor 2014

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 16. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94680

ČSN 36 0011-1 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t


262 Kč vč. DPH
94681

ČSN 36 0011-2 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t


222 Kč vč. DPH
94682

ČSN 36 0011-3 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

190 Kč vč. DPH
94683

ČSN 36 0011-4 (360011) - únor 2014

Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

190 Kč vč. DPH
94491

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

230 Kč vč. DPH
94492

ČSN EN 60598-2-11/změna Z1 (360600) - únor 2014

Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

Změna byla zrušena k 20. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94489

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

190 Kč vč. DPH
94490

ČSN EN 60598-2-12/změna Z1 (360600) - únor 2014

Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94493

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla

230 Kč vč. DPH
94494

ČSN EN 60598-2-8/změna Z1 (360600) - únor 2014

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 8: Ruční svítidla

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94540

ČSN EN 50383 ed. 2/Oprava 1 (367906) - únor 2014

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

Změna bude zrušena k 27. září 2020.

60 Kč vč. DPH
94532

ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna A2 (369060) - únor 2014

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

350 Kč vč. DPH
94399

ČSN EN 62040-4 (369066) - únor 2014

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
94462

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - únor 2014 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu

590 Kč vč. DPH
94190

ČSN EN 60670-24 (370100) - únor 2014

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

350 Kč vč. DPH
94511

ČSN EN 1594 (386410) - únor 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

590 Kč vč. DPH
94447

ČSN EN 1866-3 (389161) - únor 2014 aktuální vydání

Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1

230 Kč vč. DPH
94440

ČSN EN 1846-2 +A1 (389301) - únor 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


570 Kč vč. DPH
94586

ČSN EN ISO 3183 (421907) - únor 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t


1 730 Kč vč. DPH
94282

ČSN EN 16378 (461001) - únor 2014

Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
94714

ČSN EN ISO 217 (500041) - únor 2014 aktuální vydání

Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby

125 Kč vč. DPH
94796

ČSN PN-A-82109 (576024) - únor 2014

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)

190 Kč vč. DPH
94685

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - únor 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu

190 Kč vč. DPH
94712

ČSN P CEN/TS 16375 (654829) - únor 2014

Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda

230 Kč vč. DPH
94157

ČSN EN 16344 (681517) - únor 2014

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
94546

ČSN EN ISO 11930/Oprava 1 (681561) - únor 2014

Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94832

ČSN EN 1097-6 (721194) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

440 Kč vč. DPH
94800

ČSN EN 13179-1 (721197) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

190 Kč vč. DPH
94695

ČSN ISO 22263 (730102) - únor 2014

Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
94694

ČSN ISO 16354 (730111) - únor 2014

Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
94698

ČSN P ISO/TS 12911 (730121) - únor 2014

Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
94395

ČSN 73 0863/změna Z1 (730863) - únor 2014

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

32 Kč vč. DPH
94810

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - únor 2014

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
94422

ČSN EN 1537 (731051) - únor 2014 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy

440 Kč vč. DPH
94554

ČSN EN 12390-13 (731302) - únor 2014

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94656

TNI CEN/TR 16349 (732420) - únor 2014

Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
94669

ČSN 73 4232 (734232) - únor 2014 aktuální vydání

Sporáky - Individuálně stavěné sporáky

340 Kč vč. DPH
94295

ČSN EN 12228 (735971) - únor 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94296

ČSN EN 12234 (735972) - únor 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
94294

ČSN EN 12616 (735979) - únor 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
94668

TNI 73 6270 (736270) - únor 2014

Mostní ložiska

350 Kč vč. DPH
94718

ČSN 75 0145/změna Z1 (750145) - únor 2014

Meliorace. Terminologie v pedologii

125 Kč vč. DPH
94734

ČSN 75 5455 (755455) - únor 2014 aktuální vydání

Výpočet vnitřních vodovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t


760 Kč vč. DPH
94836

ČSN EN 16370 (755848) - únor 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

340 Kč vč. DPH
94550

ČSN ISO 27108/změna Z1 (757579) - únor 2014

Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

65 Kč vč. DPH
94164

ČSN EN ISO 16187 (795615) - únor 2014

Obuv a části obuvi - Metoda zkoušení pro hodnocení antibakteriální aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
94166

ČSN P CEN ISO/TS 16189 (795617) - únor 2014

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94165

ČSN P CEN ISO/TS 16190 (795618) - únor 2014

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94304

ČSN EN 16416 (806200) - únor 2014

Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94179

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - únor 2014

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč vč. DPH
94167

ČSN EN ISO 12311 (832445) - únor 2014

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
94711

ČSN EN 14211 (835721) - únor 2014 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí

590 Kč vč. DPH
94303

ČSN EN 16081 +A1 (855300) - únor 2014 aktuální vydání

Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94287

ČSN EN ISO 21563 (856320) - únor 2014

Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
94754

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
94753

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
94750

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč vč. DPH
94747

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
94749

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 350 Kč vč. DPH
94748

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
94752

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
94751

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.5.1 (875011) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
94755

ČSN ETSI EN 300 444 V2.4.1 (875035) - únor 2014

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
94743

ČSN ETSI EN 301 390 V1.3.1 (878584) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
94745

ČSN ETSI EN 302 217-1 V2.1.1 (878595) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
94746

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V2.1.1 (878595) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
94744

ČSN ETSI EN 302 217-3 V2.1.1 (878595) - únor 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
94738

TNI CEN/TR 16467 (940537) - únor 2014

Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
94432

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model

350 Kč vč. DPH
94710

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky

440 Kč vč. DPH
94472

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data

350 Kč vč. DPH