ČSN EN 61970-456 (334910)

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

ČSN EN 61970-456 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 507 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 23. 4. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61970 patří do souboru IEC 61970-450 až IEC 61970-499, která jako celek definuje na abstraktní úrovni obsah a mechanismy výměny používané pro data přenášená mezi řídicími centry a/nebo součástmi řídicího centra.
Úkolem této části IEC 61970 je pečlivě definovat podmnožinu tříd, atributů tříd a úloh z CIM, nezbytných pro popis výsledku estimace stavu, výpočtu toku výkonu a ostatních podobných aplikací, které vytváří řešení ustáleného stavu napájecí sítě, za pomoci sady případů použití, které jsou informativně zahrnuty v této normě.
Tato norma je zamýšlena pro dvě odlišné skupiny uživatelů, poskytovatele dat a příjemce dat a lze na ni nahlížet z těchto dvou úhlů. Z úhlu pohledu softwaru pro export modelu používaného poskytovatelem dat, norma popisuje, jak může poskytovatel popisovat příklad síťového případu tak, aby byl dostupný nějakému dalšímu programu. Z úhlu pohledu spotřebitele popisuje norma co musí být tento software pro import schopen interpretovat, aby mohl využít případy řešení.
Existuje mnoho různých případů použití, pro které se předpokládá použití této normy, lišících se způsobem, jakým v nich bude tato norma využita. Realizátoři by měli zvážit, jaké případy použití si přejí zahrnout, aby znali rozsah různých možností, které musí pokrýt. Pro příklad bude tato norma v některých případech použita pro výměnu spouštěcích podmínek spíše, než podmínek řešení, takže je-li toto významný případ použití, znamená to, že přijímací aplikace musí být schopna zpracovat nevyřešený stav stejně, jako stav, který splňuje jistá kritéria řešení.

Označení ČSN EN 61970-456 (334910)
Katalogové číslo 94495
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963944951
Změny a opravy A1 6.16t, Z1 11.18t
Norma je platná do 23. 4. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61970-1 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

ČSN EN 61970-501 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

ČSN EN IEC 61970-302 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy