ČSN (normy i změny) ze srpna 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62551 (010677) - srpen 2013

Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí

550 Kč

ČSN ISO 16610-21/změna Z1 (014445) - srpen 2013

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry

32 Kč

TNI ISO/TR 26999 (018214) - srpen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16406 (018242) - srpen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Nepřímé plnění pro vlakovou dopravu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 16427 (018243) - srpen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP)

440 Kč

ČSN EN ISO 12855/Oprava 1 (018295) - srpen 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14906/Oprava 1 (018382) - srpen 2013

Elektronický výběr mýtného (EFC) - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 17575-1/Oprava 1 (018385) - srpen 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 17575-3/Oprava 1 (018385) - srpen 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 13141/Oprava 1 (018391) - srpen 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7539-1 (038172) - srpen 2013

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-10 (050060) - srpen 2013 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15544 (061235) - srpen 2013 aktuální vydání

Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování

230 Kč

ČSN EN 30-1-1 +A3 (061410) - srpen 2013

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost

945 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13142 (127101) - srpen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14917 +A1 (139030) - srpen 2013 aktuální vydání

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

1 270 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 15502/změna Z1 (142711) - srpen 2013

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 153/změna Z1 (142753) - srpen 2013

Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost a jejich kombinací, napájených ze sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62382 ed. 2 (180413) - srpen 2013 aktuální vydání

Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62382/změna Z1 (180413) - srpen 2013

Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření

Změna byla zrušena k 13. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61499-1 ed. 2 (180441) - srpen 2013 aktuální vydání

Funkční bloky - Část 1: Architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61499-1/změna Z1 (180441) - srpen 2013

Funkční bloky - Část 1: Architektura

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61499-2 ed. 2 (180441) - srpen 2013 aktuální vydání

Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61499-2/změna Z1 (180441) - srpen 2013

Funkční bloky - Část 2: Požadavky na programové vybavení

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 22665 (195003) - srpen 2013

Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - srpen 2013 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 21179 (260371) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - srpen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814) - srpen 2013

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 16252 (278401) - srpen 2013

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16028 (280010) - srpen 2013

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18542-1 (304445) - srpen 2013

Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (ISO 18542-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0121/Oprava 2 (330121) - srpen 2013

Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

Změna byla zrušena k 5. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-710/Oprava 1 (332000) - srpen 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

20 Kč

ČSN EN 62061/změna A1 (332208) - srpen 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

190 Kč

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (334850) - srpen 2013 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t

800 Kč

ČSN EN 61850-7-410/změna Z1 (334850) - srpen 2013

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

Změna byla zrušena k 4. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-1 ed. 2 (334900) - srpen 2013 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

570 Kč

ČSN EN 61968-1/změna Z1 (334900) - srpen 2013

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecné požadavky

Změna byla zrušena k 4. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710/změna Z1 (342710) - srpen 2013

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

65 Kč

ČSN EN 62037-2 (347705) - srpen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037/změna Z4 (347705) - srpen 2013

Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně

Změna byla zrušena k 20. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000) - srpen 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

440 Kč

ČSN EN 60034-18-21/změna Z1 (350000) - srpen 2013

Točivé elektrické stroje. Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů. Oddíl 21: Zkoušky vinutých vinutí. Tepelné hodnocení a klasifikace

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-14 (351330) - srpen 2013

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

340 Kč

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3/změna A1 (354101) - srpen 2013

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna bude zrušena k 27. březnu 2023.

190 Kč

ČSN EN 60439-4 ed. 2/změna Z1 (357107) - srpen 2013

Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

Změna byla zrušena k 20. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61439-4 (357107) - srpen 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

350 Kč

ČSN EN 61753-021-3 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-022-2 ed. 2 (359255) - srpen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-022-2/změna Z1 (359255) - srpen 2013

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna byla zrušena k 20. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-056-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-057-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-143-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (359278) - srpen 2013 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-1-3/změna Z1 (359278) - srpen 2013

Dynamické moduly - Část 1-3: Norma funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C)

Změna byla zrušena k 9. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61199 ed. 3/změna A1 (360278) - srpen 2013

Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN 61347-2-9 ed. 2 (360510) - srpen 2013 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)

340 Kč

ČSN EN 61347-2-9/změna Z1 (360510) - srpen 2013

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky)

Změna byla zrušena k 4. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62031/změna A1 (360701) - srpen 2013

Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

Změna bude zrušena k 18. prosinci 2022.

190 Kč

ČSN EN 62560 (360701) - srpen 2013

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16t, A11 9.19t

695 Kč

ČSN EN 60704-1 ed. 2/změna A11 (361008) - srpen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3/změna A1 (361045) - srpen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4/změna A1 (361045) - srpen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

125 Kč

ČSN EN 62552 (361060) - srpen 2013

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61029-2-11 ed. 2/změna Z1 (361581) - srpen 2013

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

Změna byla zrušena k 3. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-11 ed. 3 (361581) - srpen 2013

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.14t

565 Kč

ČSN EN 50530/změna A1 (364624) - srpen 2013

Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60601-2-22/změna Z1 (364800) - srpen 2013

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických a terapeutických laserových přístrojů

Změna byla zrušena k 29. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-22 ed. 2 (364801) - srpen 2013 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

340 Kč

ČSN EN 62623 (367205) - srpen 2013

Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby

440 Kč

ČSN EN 60728-13-1/Oprava 1 (367211) - srpen 2013

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61924-2 (367840) - srpen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 290 Kč

ČSN EN 50400/změna A1 (367911) - srpen 2013

Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

Změna byla zrušena k 27. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62553 (368650) - srpen 2013

Metody měření digitální sítě - Provozní vlastnosti zemské multimediální digitální přenosové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura

350 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-2 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny

350 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - srpen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

590 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61535/změna A1 (370535) - srpen 2013

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

Změna bude zrušena k 20. listopadu 2022.

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10071 (420511) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení obsahu manganu v oceli a železe - Elektrometrická titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10200 (420526) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení boru v oceli - Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1977 (421313) - srpen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 5526 (461090) - srpen 2013

Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 1099 (492409) - srpen 2013

Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12750 (496131) - srpen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky

550 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13289 +A1 (515020) - srpen 2013 aktuální vydání

Stroje na těstoviny - Sušiče a chladiče - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13378 +A1 (515030) - srpen 2013 aktuální vydání

Stroje na těstoviny - Lisy na těstoviny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 13379 +A1 (515040) - srpen 2013 aktuální vydání

Stroje na těstoviny - Polevové stroje, stahovací a řezací stroje, tyčové dopravníky, tyčové zásobníky - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 3972/Oprava 1 (560039) - srpen 2013

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti

20 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - srpen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10147 (643111) - srpen 2013

Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu

190 Kč

ČSN EN ISO 19712-1 (646930) - srpen 2013

Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 1: Klasifikace a specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 19712-2 (646930) - srpen 2013

Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 2: Zjišťování vlastností - Plošné výrobky

440 Kč

ČSN EN ISO 19712-3 (646930) - srpen 2013

Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15322 (657205) - srpen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

440 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12353 (665206) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidního (včetně Legionelly), mykobaktericidního, sporicidního, fungicidního a viricidního (včetně bakteriofágů) účinku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - srpen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2409 (673085) - srpen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

230 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - srpen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - srpen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16306 (721130) - srpen 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům

230 Kč

ČSN EN 15651-1/změna Z1 (722370) - srpen 2013

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

Změna byla zrušena k 30. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-2/změna Z1 (722370) - srpen 2013

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

Změna byla zrušena k 30. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-3/změna Z1 (722370) - srpen 2013

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Změna byla zrušena k 30. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-4/změna Z1 (722370) - srpen 2013

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

Změna byla zrušena k 30. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13282-1 (722488) - srpen 2013

Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 295-1 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

350 Kč

ČSN EN 295-2 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

350 Kč

ČSN EN 295-4 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

350 Kč

ČSN EN 295-5 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

230 Kč

ČSN EN 295-6 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

230 Kč

ČSN EN 295-7 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování

340 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - srpen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6380/změna Z3 (736380) - srpen 2013

Železniční přejezdy a přechody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 12428 (747025) - srpen 2013 aktuální vydání

Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14654-2 (756902) - srpen 2013

Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace

350 Kč

ČSN EN 16164 (757013) - srpen 2013

Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E02 (800144) - srpen 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1080 (832167) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

230 Kč

ČSN EN 1621-1 (832881) - srpen 2013 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - srpen 2013

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy

440 Kč

ČSN EN 12619 (834742) - srpen 2013 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor

340 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - srpen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

610 Kč

ČSN EN ISO 16000-26 (835801) - srpen 2013

Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11269-1 (836446) - srpen 2013

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15937 (838119) - srpen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5840-3 (852927) - srpen 2013

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 3665 (856020) - srpen 2013

Fotografie - Intraorální zubní radiografický film a filmové kazety - Specifikace výrobce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10323 (856040) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Průměry otvorů pro rotační nástroje, jako jsou disky a kotouče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Bazální polymery - Část 1: Polymery pro baze zubních náhrad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - srpen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16256 (857010) - srpen 2013

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-50 V1.2.1 (875101) - srpen 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 (875111) - srpen 2013

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 473 V1.4.1 (876042) - srpen 2013

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1 (879045) - srpen 2013

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1730 (910225) - srpen 2013 aktuální vydání

Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 6709 (979870) - srpen 2013 aktuální vydání

Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21091 (982023) - srpen 2013

Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč