ČSN EN 16214-4 +A1 (838260) Aktuální vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

ČSN EN 16214-4 +A1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 16214-4+A1

Tato evropská norma uvádí podrobnou metodiku, která umožňuje jakémukoliv hospodářskému subjektu v řetězci biopaliv nebo biokapalin vypočítat standardizovaným a transparentním způsobem skutečné emise skleníkových plynů spojené s jeho činností a vzít přitom v úvahu všechna příslušná hmotnostní hlediska. To zahrnuje všechny fáze řetězce od produkce biomasy po dopravu ke konečné spotřebě a distribuční činnosti.
Metodika se přesně řídí zásadami a pravidly stanovenými ve směrnici RED (změněné Evropským parlamen-tem a Směrnicí Rady 2015/1513, uváděné jako Směrnice ILUC a zvláště v její příloze V, rozhodnutí ES ze dne 10. června 2010 "Pokyn pro výpočet zásob uhlíku v půdě" pro účely přílohy V směrnice 2009/28/ES (2010/335/EU), jakož i jakýmkoliv dalším výkladem legislativního textu zveřejněného Evropskou komisí." Kde je to třeba, tam jsou tato pravidla upřesněna, vysvětlena a dále rozpracována. V souvislosti s vyúčtováním spotřeby tepla a elektřiny a přebytků se odkazuje také na směrnici 2004/8/ES o "podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií", a s tím souvisejícím rozhodnutím Evropské komise z 21. prosince 2006, "které stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla".
Hlavním cílem této normy je vytvořit podrobnou metodiku k výpočtu emisí skleníkových plynů pro každou fázi výrobního a dopravního řetězce biopaliv/biokapalin. Specifický způsob, jakým musí být tyto emise sloučeny za účelem stanovení celkové bilance skleníkových plynů biopaliv nebo biokapalin závisí na použitém systému řetězce dohledu a není sám o sobě předmětem této 4. části normy EN 16214. Část 2 této normy se zabývá touto problematikou také v souladu s ustanovením směrnice RED. Nicméně kapitola 6 této části normy zahrnuje obecné údaje a pokyny o tom, jak spojit rozdílné části tohoto řetězce.

Označení ČSN EN 16214-4 +A1 (838260)
Katalogové číslo 510179
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2020
Datum účinnosti 1. 6. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135101795
Tato norma nahradila ČSN EN 16214-4 (838260) z srpna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

ČSN EN 16214-3 +A1 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance