ČSN EN ISO 294-5 (640210) Zrušená norma

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

ČSN EN ISO 294-5 Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 294 specifikuje formu se dvěmi tvarovými dutinami (konstruovanou jako ISO forma typ F) pro vstřikování desek o rozměrech 80 mm 90 mm s přednostní tloušťkou 2 mm pro stanovení jednobodových hodnot, protože bylo zjištěno, že 2 mm poskytují maximální anizotropní vlastnosti jen s malou citlivostí na rych-lost vstřikování. Pro navrhování plastových částí to bude horní a dolní mez tahových vlastností. Porovnání tloušťky desky k tloušťce dané součásti není vhodné kritérium kvůli vlivu rychlosti plnění a geometrii součásti na anizotropii. Vhodná zkušební tělesa [ISO 527-2 tahová zkušební tělesa typ 1BA nebo typ 1 (80 mm x 10 mm) hranoly] se pak obrobí nebo vyseknou z desek (viz příloha A) a použijí se pro získání informací a o anizotropii součástí z termoplastů.

Označení ČSN EN ISO 294-5 (640210)
Katalogové číslo 93354
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2013
Datum účinnosti 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963933542
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 294-5 (640210)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 294-1 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

ČSN EN ISO 294-2 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

ČSN EN ISO 294-3 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

ČSN EN ISO 294-4 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění