ČSN EN 12566-6 (756404) Zrušená norma

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

ČSN EN 12566-6 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební postupy, hodnocení shody a označování pro prefabrikované čistírny odpadních vod (dále jen "čistírny"), používané jako druhý stupeň čištění pro dočištění odpadních vod ze septiků, podle EN 12566-1 nebo EN 12566-4 v malých čistírnách odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel.
POZNÁMKA: Zdrojem ekvivalentních odpadních vod mohou být i stávající septiky.
Tato norma platí pro prefabrikované čistírny odpadních vod, u kterých jsou všechny jejich díly dodávány jedním výrobcem jako celek nebo na místě instalace smontovány.
Tyto prefabrikované čistírny odpadních vod se skládají z jedné nebo více nádrží, vyrobených z betonu, oceli, neměkčeného polyvinylchloridu (PVC U), polyetylénu (PE), sklolaminátu (GRP-UP), polypropylénu (PP), polycyklopentadienu (PDCPD) nebo kontejneru, vyrobeného z poddajných desek (PEHD, PP, PVC, EPDM). Ostatní výrobcem uvedené součásti jako trubky, čerpadla a filtrační materiály budou považovány za součást zařízení.
Tato norma uvádí výkonnostní parametry a stanovuje způsoby jejich zkoušení, potřebné pro ověření vhodnosti instalace prefabrikovaných čistíren odpadních vod, používaných jako druhý stupeň čištění, na místo exploatace.
Tato norma platí pro čistírny odpadních vod, používané jako druhý stupeň čištění, dodávané jako celek a/nebo na místě instalace smontované, které se osazují na úroveň terénu (vně budovy) nebo jsou uloženy do země, aniž by musely odolávat jakémukoliv zatížení, způsobeném pojezdem automobilů.
Tato norma neplatí pro:
- netěsné čistírny druhého stupně čištění, u nichž dochází k přímé infiltraci podzemí;
- soupravy zařízení pro zvýšení účinnosti čištění odpadních vod.

Označení ČSN EN 12566-6 (756404)
Katalogové číslo 93426
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2013
Datum účinnosti 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963934266
Změny a opravy Z2 9.17t
Norma byla zrušena k 31. 5. 2018
a nahrazena ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN EN 12566-3 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění