ČSN (normy i změny) z června 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13053-1 (010217) - červen 2013

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC

350 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258) - červen 2013

Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality

350 Kč

ČSN ISO 2859-1/změna Amd.1 (010261) - červen 2013

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

125 Kč

ČSN ISO 28801 (010283) - červen 2013

Přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním s minimálními rozsahy výběrů indexované kvalitou odpovídající riziku dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ)

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - červen 2013 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

340 Kč

ČSN EN 60974-4/změna Z2 (052205) - červen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13585 (055905) - červen 2013

Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15316-2-3/Oprava 1 (060401) - červen 2013

Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN ISO 13088 (078324) - červen 2013

Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

230 Kč

ČSN EN ISO 7225/změna A1 (078501) - červen 2013

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky

65 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16445 (127023) - červen 2013

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 15684 (165193) - červen 2013

Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10685-3 (195114) - červen 2013

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - červen 2013 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15011/změna Z1 (270210) - červen 2013

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - červen 2013

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování

230 Kč

ČSN EN 15429-2 (277452) - červen 2013

Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 62013-2 ed. 2/změna Z1 (330384) - červen 2013

Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 2: Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - červen 2013 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 50163 ed. 2/Oprava 2 (333500) - červen 2013

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

20 Kč

ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (336000) - červen 2013

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 17. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 62282-5-1/změna Z1 (336000) - červen 2013

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 23. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392) - červen 2013 aktuální vydání

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.18t

715 Kč

ČSN EN 61643-11/změna Z1 (341392) - červen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 27. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62217 ed. 2 (348056) - červen 2013 aktuální vydání

Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky

340 Kč

ČSN EN 62217/změna Z1 (348056) - červen 2013

Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1 000 V - Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61869-2 (351350) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60044-1/změna Z1 (351358) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu

Změna byla zrušena k 23. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60044-6/změna Z1 (351358) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 6: Požadavky na jisticí transformátory proudu pro přechodové jevy

Změna byla zrušena k 23. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1 ed. 2/změna Z1 (354181) - červen 2013

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181) - červen 2013

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 12.17t, Oprava 1 10.18t

1 835 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 2/změna Z1 (354182) - červen 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (354182) - červen 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 1.17t

2 260 Kč

ČSN EN 62423 ed. 2 (354183) - červen 2013 aktuální vydání

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

550 Kč

ČSN EN 62423/změna Z1 (354183) - červen 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B)

Změna byla zrušena k 19. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-100 ed. 2/změna A1 (354220) - červen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

550 Kč

ČSN EN 62271-110 ed. 2/změna Z1 (354224) - červen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-110 ed. 3 (354224) - červen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 9. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230) - červen 2013 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

440 Kč

ČSN EN 62271-105/změna Z1 (354230) - červen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

340 Kč

ČSN EN 61326-2-3/změna Z1 (356508) - červen 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

230 Kč

ČSN EN 61326-2-4/změna Z1 (356508) - červen 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-1 ed. 2 (356509) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.16t, Oprava 2 11.18t

380 Kč

ČSN EN 61326-1/změna Z1 (356509) - červen 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61881-2 (358260) - červen 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem

340 Kč

ČSN EN 61881-3 (358260) - červen 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

475 Kč

ČSN EN 61249-2-27 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-27: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou bismaleinimid/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-2-30 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-2-39 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-39: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované epoxidovou a neepoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-2-40 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-40: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-54 ed. 2 (359213) - červen 2013

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60793-1-54/změna Z1 (359213) - červen 2013

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

Změna byla zrušena k 29. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-30 ed. 2/změna Z1 (359213) - červen 2013

Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

Změna byla zrušena k 29. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-4-20 (359223) - červen 2013

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61753-091-2 (359255) - červen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-2-2 ed. 3/změna Z1 (359270) - červen 2013

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhašecího poměru

Změna byla zrušena k 29. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270) - červen 2013

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 16237 (360037) - červen 2013

Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16268 (360458) - červen 2013

Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50294/změna Z1 (360510) - červen 2013

Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62442-1/Oprava 1 (360515) - červen 2013

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

20 Kč

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4/změna A11 (361045) - červen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3/změna A11 (361045) - červen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3/změna A11 (361045) - červen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-5 ed. 2/změna A12 (361045) - červen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242 ed. 2/změna A11 (361060) - červen 2013

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-1/změna Z1 (361581) - červen 2013

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily

Změna byla zrušena k 3. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-9 ed. 2/změna Z1 (361581) - červen 2013

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

Změna byla zrušena k 3. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61993-2 ed. 2 (367826) - červen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61993-2/změna Z1 (367826) - červen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Lodní zařízení třídy A všeobecného automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50581 (369083) - červen 2013

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1 (369782) - červen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16428 (369881) - červen 2013

Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12450 (421524) - červen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi

230 Kč

ČSN EN 1976 (421562) - červen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Lité netvářené výrobky z mědi

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 16246 (470614) - červen 2013

Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení - Bezpečnost

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16104 (560002) - červen 2013

Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16466-1 (567853) - červen 2013

Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 1: 2H-NMR analýza kyseliny octové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16466-2 (567853) - červen 2013

Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 2: 13C-IRMS analýza kyseliny octové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16466-3 (567853) - červen 2013

Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 3: 18O-IRMS analýza vody ve vinném octě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1555-2/Oprava 1 (646412) - červen 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13971 (654844) - červen 2013 aktuální vydání

Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou

230 Kč

ČSN EN 16328 (654857) - červen 2013

Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15293/změna Z1 (656512) - červen 2013

Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16261-2 (668301) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 16261-3 (668301) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16256-3 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci

340 Kč

ČSN EN 16256-4 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití

190 Kč

ČSN EN 16256-5 (668302) - červen 2013

Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 828 (668621) - červen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

230 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN ISO 13129 (673141) - červen 2013

Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-2/změna A1 (695245) - červen 2013

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-2/změna A2 (695245) - červen 2013

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A1 (695245) - červen 2013

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1341 ed. 2 (721861) - červen 2013 aktuální vydání

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1341/změna Z1 (721861) - červen 2013

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1342 ed. 2 (721862) - červen 2013 aktuální vydání

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1342/změna Z1 (721862) - červen 2013

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1343 ed. 2 (721863) - červen 2013 aktuální vydání

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1343/změna Z1 (721863) - červen 2013

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14891/Oprava 1 (722430) - červen 2013

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 492 ed. 2/změna Z1 (723401) - červen 2013

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 492/změna Z2 (723401) - červen 2013

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 494 +A3/změna Z2 (723402) - červen 2013

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 494 ed. 2/změna Z1 (723402) - červen 2013

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12467 ed. 2/změna Z1 (723403) - červen 2013

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12467/změna Z2 (723403) - červen 2013

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1927-2 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-3 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-4 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů

190 Kč

ČSN EN ISO 1927-5 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-6 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-7 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů

340 Kč

ČSN EN ISO 1927-8 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností

190 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - červen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13967 ed. 2/změna Z1 (727612) - červen 2013

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13967/změna Z2 (727612) - červen 2013

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14909 ed. 2/změna Z1 (727614) - červen 2013

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

32 Kč

ČSN EN 14909/změna Z2 (727614) - červen 2013

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) - červen 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.16t

780 Kč

ČSN EN 1991-1-3/změna Z5 (730035) - červen 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

32 Kč

ČSN EN 1991-1-6/Oprava 2 (730035) - červen 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

20 Kč

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036) - červen 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

770 Kč

ČSN EN 1998-2/změna Z2 (730036) - červen 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

32 Kč

ČSN 73 0402/změna Z1 (730402) - červen 2013

Značky veličin v geodézii a kartografii

32 Kč

ČSN 73 0810/změna Z3 (730810) - červen 2013

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4110 (734110) - červen 2013 aktuální vydání

Vysoké komíny zděné

190 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - červen 2013 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16384 (735990) - červen 2013

Syntetické sportovní systémy - Zkouška vyluhováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12909 (755709) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit

230 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek

230 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt

230 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina

230 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý

190 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

230 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný

230 Kč

ČSN 75 7360 (757360) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

190 Kč

ČSN 75 7600 (757600) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 19250/změna Z1 (757855) - červen 2013

Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella

32 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 16326 (760503) - červen 2013

Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 15027-1 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-2 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15027-3 (832762) - červen 2013 aktuální vydání

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1621-4 (832881) - červen 2013

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - červen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti

590 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - červen 2013 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15189 ed. 2 (855101) - červen 2013 aktuální vydání

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN ISO 15189/změna Z1 (855101) - červen 2013

Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 609-4 V10.2.1 (872659) - červen 2013

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V2.1.1 (875101) - červen 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-18 V6.2.1 (875111) - červen 2013

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.3.1 (878801) - červen 2013

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

440 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - červen 2013 aktuální vydání

Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu

230 Kč