ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) Aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN ISO/IEC 19762-1

ISO/IEC 19762 sestává z následujících částí pod jednotným názvem Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník:
Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC
Část 2: Opticky čitelná média (ORM)
Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID)
Část 4: Obecné termíny týkající se radiokomunikací
Část 5: Lokalizační (adresní) systémy
Tato část ISO/IEC 19762-1 poskytuje termíny a definice jedinečné pro opticky čitelná média (ORM) v oblasti automatické identifikace a techniky sběru dat.
Tato část ISO/IEC 19762-1 poskytuje obecné termíny a definice v oblasti automatické identifikace a techniky sběru dat, které jsou blíže rozvedeny v dalších specializovaných částech věnovaných různým technickým oborům a dále důležité termíny, které budou využívány laickým uživatelem při komunikaci se specialisty o věcech týkajících se automatické identifikace a sběru dat.

Označení ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126)
Katalogové číslo 92783
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2013
Datum účinnosti 1. 7. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963927831
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) z srpna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO/IEC 19762-3 (977126)
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID)