ČSN EN 12252 (078472) Zrušená norma

Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG

ČSN EN 12252 Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje výstroj a příslušenství pro autocisterny používané k přepravě zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) a určuje výstroj považovanou za nezbytnou pro zajištění bezpečného plnění, přepravy a vypouštění. Rovněž stanovuje požadavky na montáž příslušenství a výstroje pro LPG na autocisterny. Tato evropská norma rovněž určuje doplňující výstroj a příslušenství, které mohou být použity na autocisternách převážejících LPG. Tato evropská norma nevylučuje použití alternativních konstrukčních návrhů, materiálů a zkoušek výstroje, které zajišťují stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti. V ADR se požaduje, aby alternativní technické předpisy byly schváleny kompetentním úřadem, a to za předpokladu, že budou dodrženy minimální požadavky ADR, oddíl 6.8.2. Norma neplatí pro "cisternové kontejnery" a "vozidla pro přepravu lahví v baterii" používaná pro přepravu LPG.

Označení ČSN EN 12252 (078472)
Katalogové číslo 92582
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2013
Datum účinnosti 1. 7. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963925820
Norma byla zrušena k 1. 11. 2014
a nahrazena ČSN EN 12252 (078472)
Tato norma nahradila ČSN EN 12252 +A1 (078472) z října 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)